ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ – ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣ

ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ

Οι τελευταίες «κυβερνήσεις» έχουν ενισχύσει τις τράπεζες με ποσά είτε δια ανακεφαλοποίησιν, είτε μέσω εγγυήσεων, που υπερβαίνουν τα 240 δις ευρώ. Τα χρήματα αυτά καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες Πολίτες.
Κανονικώς οι τράπεζες θα έπρεπε να τεθούν υπό τον έλεγχον των Ελλήνων Πολιτών ή να κλείσουν όπως το αυτό έχει συμβεί με χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διότι ούτε λογικόν, ούτε θεμιτόν είναι, να πληρώνουν οι Έλλληνες για να στηρίξουν την λειτουργίαν ιδωτικών επιχειρήσεων αλλοτρίων συμφερόντων και να μην στηρίζουν τις δικές τους ατομικές επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες έχουν «ξεχυθεί» κυριολεκτικώς σε έναν αγώνα ιδεοεπιβολής, ιδεοϋποβολής (προπαγάνδας) μέσω των διαφημίσεων των «προϊόντων» τους. Πλην όμως, τα «προϊόντα» αυτά ουδεμίαν σχέσιν έχουν με παραγωγήν και δή πρωτογενήν. Ουδεμίαν σχέσιν επίσης έχουν με την ΥΓΙΗΝ παραγωγήν πλούτου μέσω κόπου και μόχθου (κατά το ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΡΗΤΟΝ «ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ» ως και το ρητόν – μέρος άσματος «ΠΛΟΥΤΕΙΝ ΑΔΟΛΩΣ» αναφερθέν στον «Γοργία» του Πλάτωνος), αλλά μέσω του «κοπανιστού αέρος» ήτοι επιτοκίων και προμηθειών. Δια τον σκοπόν αυτόν έχουν επιστρατευτεί «χαμογελαστά πρόσωπα», «παιχνδιάρικα κινούμενα σχέδια» και «αθώα παιδικά βλέμματα».

Να ενθυμήσουμε ότι προ μερικών ετών ανάλογα χαμογελαστά πρόσωπα διαφήμιζαν κάθε λογής δάνεια: καταναλωτικά, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, κλπ. ενώ ως γνωστόν ο δικαστικός κλητήρ (ηλεκτρονικός οσονούπω) ουδέποτε χαμογελάει όταν προβαίνει εις κατασχέσεις ως αποτέλεσμα του άκρατου και άφρονος δανεισμού.

Ο επαγγελματικού τύπου δανεισμός είναι τακτική απάτης και δόλου συναφής των παλαιοδιαθηκών ρητών:
«και δανιείς έθνεσι πολλοίς, σύ δε ου δανιεί και άρξεις εθνών πολλών,σου δε ουκ άρξουσιν» (Δευτερονόμιον ΙΕ΄6)
(και να δανείζεις τους άλλους λαούς (πολλά έθνη) αλλά εσύ να μην δανείζεσαι και να κυριαρχήσεις επί πολλών αλλά όχι αυτοί σε ’σένα)

«τω αλλοτρίω εκτοκιείς, τω δε αδελφώ σου ουκ εκτοκιείς,ινά ευλογήση σε Κύριος ο Θεός σου» 
(Δευτερονόμιον ΚΓ΄21)
(Τους αλλοεθνείς να δανείζεις με τόκο, τους δε ομοφύλους σου χωρίς τόκο για να σε ευλογήσει κύριος ο θεός σου)

«εμόν το αργύριον και εμόν το χρυσίον,λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Δικό μου το ασήμι, δικό και το χρυσάφι λέει ο κύριος παντοκράτωρ…) (Αγγαίος Β΄8 )

Δια τον λόγον αυτόν αποκρύπτεται και ουδέποτε αναφέρεται υπό των μεγαλοσχήμων τηλεοπτικών διαύλων, τιτανοτεραστίων οικονομοαλόγων και λοιπών βαθυστοχάστων αναλυτών το του Πλουτάρχου Φιλοσοφικόν σύγγραμμα «Περί του μη δανείζεσθαι». Με απλά λόγια ο Πλούταρχος, την μεγίστην αφροσύνην του δανειζομένου επικρίνει, (εκτός των περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν ως εξαιρέσεις απέναντι στην επίπλαστη ανάγκη για καλοπέραση και καταναλωτική αφροσύνη) αλλά και την μεγίστην αρπακτικήν τακτικήν του δανειστού καταγγέλει:

Σε δύο φράσεις συνοψίζει:
«Ο δανεισμός είναι πράξις υπερτάτης αφροσύνης και μαλθακότητος. Έχεις; Μη δανείζεσαι, διότι δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δανείζεσαι διότι δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου. Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανειστών τους.», οι οποίοι δανειστές παρομοιάζονται με γύπες που κατατρώνε και γδέρνουν τους οφειλέτες: «ΓΥΠΩΝ ΔΙΚΗΝ ΕΣΘΟΥΣΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΡΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ».

Οι τράπεζες είναι οι μόνες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ τον πληθυσμό δυνητικούς πελάτες, (όπως και σε κάθε χώρα άλλωστε). Στην Ελλάδα 10.000.000 δυνητικοί πελάτες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ και ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ ή αλλιώς ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ ΚΑΙ «ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΣ», ΑΔΙΚΩΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ συναλλάσσονται μέσω αυτών έστω και αν δεν το έχουν αντιληφθεί. Σκεφθείτε το εξής ανάλογον: Να υποχρέωνε το «κράτος» σε συναλλαγές / αγορές ΜΟΝΟΝ μέσω συγκεκριμένων ιδιωτικών εστιατορίων ή ξενοδοχείων, ή μπακάλικων.

Τα δήθεν πλεονεκτήματα (ασφάλεια, ευκολία, ταχύτητα, εκπτώσεις, επιστροφές, δωράκια, αντίδωρα, «μπόνους» κλπ.) επ΄ ουδενί δεν αντισταθμίζουν ούτε δικαιολογούν το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ. Τότε γιατί διαφημίζονται; Διότι έτσι κατευνάζονται οι ενδοιασμοί και κάμπτεται η ψυχοπνευματική αντίστασις στην πλήρη εφαρμογή του ελέγχου των μαζών.

Μπορεί άραγε να δώσει γραπτήν εγγύησιν το «κράτος» ότι οι καταθέσες είναι ασφαλείς; (επί προσωπικού και δια έκαστον καταθέτην) όταν έχουμε το πρόσφατον παράδειγμα «νομίμου» αρπαγής των καταθέσεων εις την Κύπρον;

Μπορεί να δώσει εγγύησιν το «κράτος» ότι δεν θα υπάρξουν ηλεκτρονικού τύπου «λάθη» ή επεμβάσεις διεισδυτών (χάκερς) που θα μπορούσαν να μεταφέρουν ή εξαφανίσουν εις ανύποπτον στιγμήν και εν ριπήι οφθαλμού τεράστια ποσά; (επί προσωπικού και δια έκαστον καταθέτην)

Μπορεί να αιτιολογήσει το «κράτος» με ποίαν «λογικήν», με ποίαν δημοκρατικήν διαδικασίαν και με ποιο δικαίωμα, επιβάλει συνέταιρον ΜΟΝΟΝ επί των κερδών – εσόδων, εις έκαστον επιχειρηματίαν και συναλλασσόμενον ΧΩΡΙΣ την συγκατάθεσιν και σύμφωνον γνώμην του

Συμφώνως των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι τραπεζικές «υπηρεσίες» κάθε άλλο πάρα την Οικονομίαν και τους Πολίτες εξυπηρετούν και οφελούν αλλά μάλλον το αντίθετον. Συντελούν δε στην πλήρην εξυπηρέτησιν ιδιωτικού τύπου συμφερόντων και στην πλήρην υποταγήν των συναλλασσομένων. Αυτό το τελευταίον συγκρατήστε το δια μελλοντικήν αναφοράν.

Σημείωσις: Παρομοίως οι μισθοί των τραπεζικών υπαλλήλων αποτελούν προϊόν δόλου, απάτης και κλεπταποδοχής Οι ίδιοι οι υπάλληλοι προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακοί, νομίζοντας ότι κάνουν καλά την δουλειά τους, κατ΄ ουσίαν συμμετέχουν σε ένα έγκλημα κατά της Ελευθερίας και του Δικαίου.

Περισσότερα: Πύλη Ιάσωνος

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 300 ΕΤΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΔΟΣ»

Στο άρθρο 2 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρονται αρμοδιότητες της:

α. Χαράσσει και ασκεί νομισματική πολιτική.

β. Ασκεί την πολιτική συναλλαγματικής ισοτιμίας.

γ. ΚΑΤΕΧΕΙ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία περιλαμβάνονται τα σε ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ διαθέσιμα της Τράπεζας Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.

δ. Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων …..

ε. ….

στ. Εχει το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ της εκδόσεως τραπεζικών γραματείων τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα σε όλη την Ελλάδα.

ζ. Ενεργεί ως ταμείας και εντολοδόχος του Δημοσίου.

Στο άρθρο 3, αναφέρεται ότι το κράτος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ.

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΔΟΣ»: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Και τώρα η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας όπως και εγώ πριν ψάξω το καταστατικό της, ήσασταν σίγουροι ότι πρόκειται για οργανισμό του Δημοσίου, διότι θα ήταν απαράδεκτο να εμπιστευθούμε την έκδοση και έλεγχο του χρήματος στην χώρα μας σε ιδιώτη.

ΑΜ ΔΕ!

Στο τμήμα ΙΙ – άρθρο 8 αναφέρεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και ενώ δέν αναφέρει κανέναν περιορισμό όσον αφορά στο ποσοστό κατοχής ενός φυσικού προσώπου, αναφέρει ρητά ότι το Ελληνικό Δημόσιο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ 35%, ΔΗΛΑΔΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

Σας θυμίζει τίποτε αυτό;

Και βέβαια κατόπιν τούτου, είναι φυσικό να δημιουργηθούν ερωτήματα που θα έπρεπε να είχαμε κάνει προ πολλού, αλλά ντρεπόμασταν να ρωτήσουμε:

 1. Πώς είναι δυνατόν μία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να ΚΑΤΕΧΕΙ και να ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ τα διαθέσιμα της χώρας μας;
 2. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευθούμε τον έλεγχο όλων των υπολοίπων τραπεζών σε μία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ;
 3. Τί είδους νομικό πρόσωπο είναι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα;
 4. Τί είναι η Commission και ποιοί είναι όλοι αυτοί οι τύποι στην Κομισιόν που βγαίνουν και λένε μαλακίες για την χώρα μας και μας σέρνουν στο ΔΝΤ;

Ε; Λοιπόν, όσον αφορά στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τόσο το διοικητικό συμβούλιο, όσο και η εκτελεστική επιτροπή, αποτελούνται από διοικητές κεντρικών ευρωπαϊκών τραπεζών, άρα οι ίδιοι τύποι που διοικούν τις «Εθνικές» κεντρικές κρατικές τράπεζες που όπως είπαμε είναι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 58:20

Τράπεζα της Ελλάδος: Η σιωπή είναι χρυσός;

http://vimeo.com/22433888

(ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΡΙΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)

===========================================

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΔΟΣ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Στο μυαλό του καθενός είναι η Τράπεζα που εξέδιδε το ελληνικό νόμισμα, που φυλάσσει για 83 χρόνια τον ελληνικό χρυσό και καθορίζει την οικονομική πολιτική.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 85 ΧΡΟΝΙΑ), Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΠΙΣΗΣ!)

ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ…

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ…

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΞΕΙ… ΔΗΛΑΔΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ…

ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!)

ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΘΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΓΛΙΑΣ; ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ ΣΑΚΣ; ΜΟΡΓΚΑΝ;) ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ…

ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΥΖΑ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΟΚΟΥΣ) ΣΕ ΣΤΥΛ ΜΑΦΙΑΣ. ΜΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ; «ΑΠΕΙΛΕΣ;

ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕ ΠΡΙΝ 100 – 200 ΧΡΟΝΙΑ. Μεχρι τωρα θα εχουν ρουφιξει εκατονταδες τρισεκατομυρια…

ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΡΑΠΕΖΑ «ΕΛΛΑΔΑΣ» ΧΟΡΗΓΗΣΕ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1821 (ΣΚΑΙ)…

 

==================================================

ΜΑΘΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ).

************

 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 300 ΕΤΩΝ…

 

Ο Αριστοτέλης είχε πει χιλιάδες χρόνια πριν, ότι θα ήταν καταστροφικό αν κάποτε το ίδιο το χρήμα μετατρέπονταν σε εμπόρευμα….

Η κατασκευή του χρήματος είναι μια πάρα πολύ φθηνή εργασία, αφού για να εκδόσουμε ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, αρκεί μόνο λίγο χαρτί, λίγο μελάνι (αξίας μερικών δεκάρων) και ο κατάλληλος εξοπλισμός (το κόστος του οποίου για οποιαδήποτε χώρα είναι μηδαμινό). Ενώ λοιπόν όλες οι εμπορικές, κατασκευαστικές και λοιπές επιχειρήσεις δουλεύουν με περιθώρια κέρδους της τάξης του 3~10%, μια επιχείρηση κατασκευής χρήματος θα είχε διαστημικά περιθώρια κέρδους. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα ο έμπορος του χρήματος να αποκτήσει τεράστια οικονομική δύναμη και μοιραία κάποια στιγμή να επικρατήσει οικονομικά πάνω σε όλους τους τομείς της αγοράς.

Προφανώς αυτοί που συνέταξαν το πρώτο σύνταγμα των Η.Π.Α. είχαν αντιληφθεί τα λόγια του, και για το λόγο αυτό το πρώτο άρθρο του συντάγματος των Η.Π.Α. γράφει με μαγάλα γράμματα:

«Το Κονγκρέσο θα έχει την εξουσία να εκδίδει νόμισμα και να καθορίζει την αξία του».

Δηλαδή ότι το κράτος θα εκδίδει και θα διαθέτει το απαραίτητο χρήμα για τη λειτουργία της οικονομίας.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ («FEDERAL RESERVE»)

Το παραπάνω άρθρο του συντάγματος σήμερα στις Η.Π.Α. δεν τηρείται. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (the Federal Reserve), είναι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο Αμερικανικός λαός να έχει χάσει πια από τα χέρια του τη δυνατότητα έκδοσης χρήματος.

Αντί αυτού, το Αμερικανικό κράτος εκδίδει ομόλογα, τα δίνει ως εγγύηση σε έναν ΙΔΙΩΤΗ (FED), και ο ιδιώτης ΔΑΝΕΙΖΕΙ τα χρήματα στον Αμερικανικό λαό με ΤΟΚΟ.

Οι αργυραμοιβοί φροντιζουν κάθε φορά να δανείζουν σε κάθε κράτος τόσα χρήματα, ώστε να μην μπορεί να αποπληρώσει το χρέος. Σήμερα η Αμερική χρωστάει δεκάδες τρις δολλάρια, και πληρώνει κάθε χρόνο πάρα πολλά δισσεκατομύρια, σε ΙΔΙΩΤΕΣ, απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποίησαν τον εκτυπωτή τους για να εκδόσουν χρήματα αντί να αγοράσουν δικό τους εκτυπωτή.

ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δυστυχώς όπως έχουμε πει, εδώ και πολλά χρόνια, οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών (που έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν χαρτονομίσματα) είναι ιδιωτικές εταιρίες. Το ίδιο ισχύει εδώ και χρόνια για χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Μ. Βρετανία, η Γερμανία, η Ελλάδα….

Ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση, για να μην ξυπνήσει ξαφνικά καμιά χώρα και ζητάει να εκδόσει δικό της νόμισμα σε δική της ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, φρόντισαν και έφτιαξαν το ευρώ, μας έβαλαν μέσα στη «ζώνη του ισχυρού ευρώ» και πλέον καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να ξεφύγει από τη φρικτή αυτή παγίδα, αφού οι χώρες μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν να παραχωρήσουν την άδεια έκδοσης χρημάτων στην Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαίκή κεντρική τράπεζα).

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σύμφωνα με το καταστατικό της αποτελείται από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών. Αυτό δημιουργεί υποψίες υπαρξης μιας συμμορίας (που λέγεται ΕΚΤ) που έχει τοποθετήσει από ένα μέλος της σε κάθε χώρα μέλος και με τον τρόπο αυτόν χειραγωγεί τη διακίνηση χρήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΙ;

Οι Διεθνείς Τραπεζίτες, το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, ελέγχεται από έναν αριθμό πολύ μικρό αριθμό ισχυρών ανθρώπων. Η δυναστεία Rothschild, η δυναστεία Schiff, η δυναστεία Warburg και η δυναστεία Rockefeller είναι μερικοί απο τους αργυραμοιβούς. Τη συμμορία συμπληρώνουν άνθρωποι όπως ο Σόρος, ο Κίσινγκερ και άλλοι.

Γύρω από τον σκληρό αυτό πυρήνα υπάρχουν οι μεγάλοι τραπεζικοί κολοσσοί όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JP Morgan Chase, η Citigroup, η Bank of America και η Wells Fargo που ο καθεστωτικός τύπος αναφέρει ως «κερδοσκόπους» ή «αγορές».

Τέλος, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ. είναι κατα κάποιο τρόπο οι κεντρικές τράπεζες των κεντρικών τραπεζών. Είναι ιδιωτικές εταιρίες που ελέγχονται από το τραπεζικό καρτέλ και αποστολή τους είναι ο συντονισμός των επιθέσεων που οδηγούν στη χρεοκοπία και τη φτώχεια τα έθνη.

ΠΩΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Πρόκειται για ένα πολύ απλό κόλπο. Τόσο απλό που ο ανθρώπινος νους το απορρίπτει σαν απίθανο και αναζητά κάτι πιο πολύπλοκο στη θέση του. Εχει ως εξής:

Μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, η ΕΚΤ υπο την καθοδήγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, χαλαρώνει τα κριτήρια δανειοδότησης και στην ουσία δίνει το πράσινο φως για τη δημιουργία πληθωρισμού. Οι τράπεζες αρχίζουν και βάζουν διαφημίσεις για δωρεάν πιστωτικές κάρτες, διακοποδάνεια, δάνεια κατοικίας κ.λ.π. χωρίς αυστηρό έλεγχο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να παίρνουν δάνειο από την τράπεζα, να διοχετεύουν το χρήμα στην αγορά, με συνέπεια να υπάρχει ανάπτυξη, και δουλειές, αυτό που με μια λέξη ονομάζουμε πληθωρισμό.

Αντίθετα, με αφορμή κάποιο θλιβερό γεγονός (συνήθως στην Αμερική – βλ Leeman Brothers) η Κεντρική Τράπεζα (πάλι υπό την καθοδήγηση και κηδεμονία της ΕΚΤ και της Παγκόσμιας Κεντρικής Τράπεζας) σκληραίνει τα κριτήρια δανειοδότησης, και οι τράπεζες με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση και ότι χρειάζονται ρευστότητα σταματούν να δίνουν νέα δάνεια. Όταν οι τράπεζες εισπράττουν κανονικά τις δόσεις από τα δάνεια που έχουν ήδη δώσει και δεν δίνουν νέα δάνεια, στην ουσία αφαιρούν χρήμα από την αγορά και έχουμε πια το φαινόμενο που ονομάζουμε ύφεση (κρίση).

Ναι είναι τόσο απλό. Αυτό που ονομάζουμε ύφεση και πληθωρισμός είναι 100% χειραγωγίσιμο.

Όλα τα υπόλοιπα περί μακροοικονομίας και τα συναφή, είναι ανοησίες που χρησιμοποιούνται απλώς για να καλύψουν αυτό το τόσο απλό κόλπο.

Το αποτέλεσμα σήμερα στην Ευρώπη είναι το ίδιο με αυτό στην Αμερική, αφού για να λάβουν χρήματα οι χώρες μέλη, εκδίδουν κρατικά ομόλογα (χρέος), τα δίνουν στις Διεθνείς Χρηματαγορές (το σπίτι των αργυραμοιβών) και παίρνουν τα χρήματα.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ

Η Leeman Brothers (όπως και η Goldman Sachs, h Morgan Stanley κ.λ.π.) ανήκει στους αργυραμοιβούς. Οι αργυραμοιβοί βάζουν τα παπαγαλάκια να πουν ότι η Leeman Brothers έχει πρόβλημα και κινδυνεύει να καταρρεύσει. Οι μέτοχοι τρέχουν να πουλήσουν τις μετοχές τους για να μην καταστραφούν. Η τιμή της μετοχής πέφτει πλέον πραγματικά. Εμφανίζεται ο από μηχανής θεός Ομπάμα και λέει ότι δεν θα επιτρέψει να καταρρεύσει η L.B. Χρεώνει τον Αμερικανικό λαό με π.χ. 100 δις δολλάρια, οι αργυραμοιβοί (μέσω της Leeman Brothers) παίρνουν στα χέρια τους περισσότερο χρέος από τον Αμερικανικό λαό, η Leeman Brothers σώζεται. ΟΥΑΟΥ!!!

Η Ευρώπη κοιτάζει «έντρομη» την Αμερική. Τα μέσα ενημέρωσης παπαγαλίζουν συνεχώς ότι θα έχουμε μεταφορά της κρίσης από την Αμερική στην Ευρώπη. Η ΕΚΤ δίνει οδηγίες. Η Κεντρική Τράπεζα τις εφαρμόζει στις χώρες μέλη. Οι τράπεζες σταματούν να δίνουν νέα δάνεια ενώ εισπράττουν τις δόσεις και τους τόκους για τα παλιά. Το χρήμα λιγοστεύει στην αγορά, και η ύφεση αρχίζει…

Ειδικά στην περίπτωση μας, τα παραπάνω έγιναν σε συνδυασμό με τις δύο χρηματοπιστωτικές επιθέσεις των κερδοσκόπων:

Σκεφτείτε το λίγο και θα δείτε ότι έτσι είναι.

Την κρίση αυτή την κατασκεύασαν οι τράπεζες (αφαιρώντας χρήμα από την αγορά) σε πλήρη αρμονία με τα ΜΜΕ (που μας φοβέρισαν δεόντως).

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ

Το εκπληκτικό δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι λαοί χρεώνονται σε έναν ιδιώτη για να εκδόσουν τα χρήματα που χρειάζονται. Το εκπληκτικό είναι ότι ο ιδιώτης αυτός, μπορεί βάσει της τραπεζικής νομοθεσίας, να «δημιουργήσει» χρήμα από αέρα κοπανιστό (σε αντίκρισμα του ομολόγου που πήρε σαν «εγγύηση») 10πλάσιας αξίας από αυτήν του ομολόγου. Το χρήμα αυτό διοχετεύεται στους πολίτες με τη μορφή δανείων.

Δε θα μιλήσω για τα CDS και τα παράγωγα (που είναι ιππόδρομος στον οποίο ποντάρουν οι αργυραμοιβοί ότι ένα ομόλογο δε θα πληρωθεί).

Κάτι σαν πάμε στοίχημα δηλαδή, μόνο που το άλογο που ποντάρουν είναι η δυστυχία ενός ολόκληρου λαού.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ;

Διότι έχουν τεράστια περιθώρια κέρδους χωρίς να αναλαμβάνουν ρίσκο!

Το πράγμα λειτουργεί περίπου όπως στα τραπεζια πόκερ, όπου ο γκρουπιέρης παίρνει σαν προμήθεια ένα ποσοστό κέρδους από κάθε παίκτη κάθε φορά που χρήματα αλλάζουν χέρια. Οι παίκτες μπορεί να κερδίζουν ή να χάνουν, ο γκρουπιέρης όμως κερδίζει συνεχώς.

ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Τα περισσότερα δάνεια είναι καλυμμένα «εμπράγματα», με υποθήκη δηλαδή το σπίτι σας, τη γη σας την επιχείρηση σας. Το παραμύθι ότι οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για σπίτια και γη, είναι μεγάλο ψέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τράπεζες δέχονται ΜΟΝΟ εμπράγματη εξασφάλιση και ο σκοπός τους είναι στην πραγματικότητα να σας πάρουν το σπίτι, τη γη, την επιχείρηση. Οι τράπεζες ΔΕΝ ενδιαφέρονται για τα χρωματιστά χαρτάκια ή επιταγές και υποσχέσεις. Χρήματα μπορούν να φτιάξουν ότι ώρα θελήσουν, με ψηφιακές εγγραφές στους υπολογιστές τους.

Ο πληθωρισμός και η ύφεση είναι η παλίροια και η άμπωτη όπου κάθε φορά που τραβιούνται τα νερά, κάποιος χάνει την επιχείρηση του, το σπίτι του, τα χωράφια του.

Τελικός σκοπός είναι να γίνουν οι τράπεζες οι μεγαλοτσιφλικάδες στους οποίους κάποια στιγμή θα ανήκει όλη η γη, ο ορυκτός πλούτος, οι δημόσιες υποδομές.

Το όλο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι εξουσίας που κερδίζει ο πιο δυνατός και έχει σαν τελικό σκοπό τη διανομκή της εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση δεν προκλήθηκε από λάθος. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους αργυραμοιβούς. Και δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά θα συνεχιστεί και θα είναι πολύ χειρότερη από την κρίση του 1929. Στόχος είναι να προκληθεί παγκόσμια οικονομική ύφεση και γενικευμένο αδιέξοδο. Τότε θα προταθεί σαν μοναδική λύση η δημιουργία Παγκόσμιου Νομίσματος, Παγκόσμιας Κεντρικής Τράπεζας ελεγχόμενης από τους ίδιους και Παγκόσμιας Κυβέρνησης.

Και έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δε θα διστάσουν σε τίποτα μπροστά στο κέρδος και στη μέθη της εξουσίας. Η Παγκόσμια Κυβέρνηση τους θα είναι παγκόσμια δικτατορία.

ΠΩΣ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Το διαδίκτυο σήμερα έχει μηδενίσει τις αποστάσεις και η πληροφορία μεταδίδεται αστραπιαία. Το παιχνίδι αυτό κατάφεραν και το κράτησαν κρυφό για πάνω από 300 χρόνια με τις μασονικές στοές και τις μυστικές λέσχες. Σήμερα όμως με την τεράστια εξάπλωση του διαδικτύου και την ανταλλαγή πληροφοριών, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα φοβερά τους σχέδια.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να διασταυρωθούν με λίγο ψάξιμο στο internet. Ψάξτε «Καταστατικό Κεντρικής Τράπεζας» στο google και θα κατεβάσετε το καταστατικό της Τράπεζας Ελλάδος σε PDF. Ψάξτε «European central bank memorandum» και θα βρείτε το καταστατικό της ΕΚΤ. Ψάξτε «μετοχική σύνθεση τραπεζών» και προσπαθείστε να βρείτε τη μετοχική σύνθεση της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν θα τη βρείτε. Θα βρείτε για όλες τις τράπεζες, εκτός από την Κεντρική.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ;

Φυσικά. Οι σημερινοί πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται ούτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού. Είναι πράκτορες των μεγαλοτραπεζιτών, και αυτών τα συμφέροντα εξυπηρετούν. Με μεγάλη ευκολία θα διαθέσουν δισεκατομμύρια για αγορά αμυντικού εξοπλισμού, για ανούσια σχολικά βιβλία, για αγορά πανάκριβων συστημάτων παρακολούθησης, για οτιδήποτε άχρηστο και ακριβό. Θα σπαταλήσουν με μανία το δημόσιο πλούτο και θα φέρουν τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης για ακόμα μεγαλύτερο δανεισμό.

Σκεφτείτε το λίγο. Ο ΓΑΠ εργάζεται για το δικό μας συμφέρον ή τρέχει να εξασφαλίσει το τραπεζικό καρτέλ;

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ;

Οι αργυραμοιβοί ελέγχουν έμμεσα ή άμεσα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά. Έχουν πράκτορες που δεν κάνουν άλλη εργασία παρά μόνο να προωθούν στα ΜΜΕ τις πληροφορίες που πρέπει, να ελέγχουν την εκλογή των αρχόντων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο φροντίζοντας να μην εκθέτουν σε κοινή θέα το διεφθαρμένο αυτό νομισματικό σύστημα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ;

Ο μόνος τρόπος να αντισταθούμε σε έναν εχθρό τόσο πανίσχυρο όσο το τραπεζικό καρτέλ (που ελέγχει τα media, τις τράπεζες, τους πολιτικούς και μέσω αυτών το στρατό, την αστυνομία, τις τηλεπικοινωνίες….) είναι η πολιτική ανυπακοή.

Ο Γκάντι με πολιτική ανυπακοή και πλήρη έλλειψη πολεμικού εξοπλισμού κατάφερε και έδιωξε την πανίσχυρη τότε Βρετανική Αυτοκρατορία από την Ινδία, και είμαι σίγουρος ότι αν δεν δολοφονούνταν, σήμερα η Ινδία θα ήταν μια πολύ ισχυρότερη χώρα στη Διεθνή σκακιέρα.

Η ερώτηση λοιπόν είναι τι θα κάνουμε σαν Ελληνικός λαός. Η μια επιλογή είναι να γίνουμε σκλάβοι των Διεθνών Τραπεζιτών και των εγχώριων πρακτόρων τους.

Η άλλη επιλογή είναι η αντίσταση η οποία θα μπορούσε να γίνει στο παρακάτω πλαίσιο:

 1. Παύση πληρωμών μέχρι να γίνει έλεγχος του χρέους από αξιόπιστους επιστήμονες και όχι από τα λαμόγια που κάθε εβδομάδα μας ανακοινώνουν άλλο νούμερο.
 2. Άρνηση πληρωμής του δημόσιου εξωτερικού χρέους ως προϊόν απάτης, αν αυτό αποδειχθεί.
 3. Καταγγελία του παγκόσμιου τραπεζικού καρτέλ.
 4. Εξοδος από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή αν χρειαστεί.
 5. Δανεισμός από άλλες χώρες στις οποίες δεν απευθύνθηκαν τα λαμόγια.
 6. Θεσμοθέτηση «τραπεζικού συστήματος πλήρων αποθεμάτων» (full reserve banking).
 7. Κρατικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος.
 8. Δημιουργία τριών τουλάχιστον Δημόσιων Τραπεζών που θα χρεώνουν όχι τόκους, αλλά μόνο τα έξοδα τους.

Ολα αυτά μπορεί να φαίνονται καινοτόμα ή αδύνατα. Θα με ρωτήσετε που θα βρίσκαμε τα χρήματα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Θα με ρωτήσετε πως θα αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Για όλες τις ερωτήσεις, υπάρχουν απαντήσεις…

Είναι βέβαιο ότι θα περάσουμε χρόνια δύσκολα. Είναι όμως ακόμη πιο βέβαιο, ότι αν δεν αντισταθούμε, θα περάσουμε απείρως δυσκολότερα για πολύ περισσότερα χρόνια.

Σκεφτείτε το.

Η επιλογή είναι δική μας.

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ

Περισσότερα για το θέμα:

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/08/blog-post_06.html – Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System#cite_note-10 Η FED

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_public_debt

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/05/blog-post_4810.html – THE MONEY MASTERS.

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/05/blog-post_4727.html – MONEY AS DEPT.

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/06/blog-post_16.html

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/06/blog-post_4118.html

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/06/blog-post_25.html

http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/11/jean-claude-trichet.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional-reserve_banking

http://en.wikipedia.org/wiki/Full-reserve_banking

 

==================================================

 

ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Η ΡΙΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ;

Γράφει ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Η επιλογή είναι δική μας.!

Τώρα που η πατρίδα μας δέθηκε με τις αλυσίδες του Δ.Ν.Τ., προκειμένου να μπορεί να δανείζεται, ώστε με νέα δανεικά να ξεπληρώνει τα προηγούμενα δάνειά της, οφείλουμε να αναρωτηθούμε, κατ΄ αρχήν το εξής: Σε ποιους χρωστάμε;

Την απάντηση μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει σε άρθρο [1] της διαδικτυακής οικονομικής εφημερίδας Euro2day. Αντιγράφουμε:

«Οι Γαλλικές, οι Ελβετικές και οι Γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές για τον ελληνικό δανεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.»

Χρωστάμε, δηλαδή, στο Γαλλικό ή το Γερμανικό κράτος; Η απάντηση είναι όχι. Χρωστάμε στις Γαλλικές και τις Γερμανικές ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

Το επόμενο ερώτημα, κοινής λογικής, που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι το εξής:

– Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από 11.000.000 ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται και παράγουν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, να χρωστάει σε τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις, που ο συνολικός αριθμός εργαζομένων τους δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό του πληθυσμού της Ελλάδας;

Το ερώτημα αυτό, που είναι ένα βασικότατο ερώτημα, τεράστιας σημασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά μπορεί να γενικευτεί με τη μορφή των παρακάτω ερωτημάτων:

– Πώς είναι δυνατόν όλα τα κράτη του κόσμου, χωρίς σχεδόν καμία εξαίρεση, να έχουν τεράστια χρέη στις τράπεζες;

– Πώς είναι δυνατόν οι χώρες με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος (σε απόλυτο μέγεθος) στον κόσμο να είναι κατά σειρά οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία [2, 3], δηλαδή οι κατά τεκμήριο πλουσιότερες χώρες στον κόσμο;

– Πώς είναι δυνατόν, αντί οι φτωχές χώρες να χρωστάνε στις πλούσιες, όπως θα περίμενε κανείς, να χρωστάει όλος ο κόσμος στις τράπεζες;

– Πώς είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα κράτη του κόσμου να είναι χρεωμένοι στις τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν παράγουν κανένα χρήσιμο υλικό προϊόν;

– Πώς είναι δυνατόν τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που παράγουν να χρωστάνε σε μερικούς χιλιάδες τραπεζίτες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα;

Πρόκειται για θεμελιώδη ερωτήματα. Για να απαντήσουμε σε αυτά πρέπει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε το πώς και ποιοι δημιουργούν το χρήμα.

 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Το χρήμα, σε πρώτη φάση, τυπώνεται ή δημιουργείται σε ηλεκτρονική μορφή από τις Kεντρικές Tράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τράπεζα αυτή είναι μια ιδιωτική τράπεζα, δηλαδή οι μέτοχοί της δεν είναι τα κράτη και οι εκλεγμένες κυβερνήσεις τους, αλλά ιδιώτες. Συγκεκριμένα, μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης, η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει σε ιδιώτες. Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα της χώρας μας είναι η «Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία είναι μια ιδιωτική τράπεζα, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, στην οποία το ελληνικό δημόσιο κατέχει μόλις το 6.5% των μετοχών.

Οι Kεντρικές Tράπεζες σε όλο σχεδόν το δυτικό κόσμο είναι, όπως η «Τράπεζα της Ελλάδος», ιδιωτικές επιχειρήσεις, με ιδιώτες μεγαλομετόχους, των οποίων τα ονόματα δεν δημοσιεύονται. Παρ΄ όλα αυτά έχουν το προνόμιο να ασκούν τη νομισματική πολιτική όλων των χωρών της Δύσης, ένα προνόμιο που κανονικά θα έπρεπε να το είχαν αποκλειστικά οι λαοί και οι εκλεγμένες τους Κυβερνήσεις. Έχοντας το προνόμιο να ασκούν τη νομισματική πολιτική, οι ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες καθίστανται οι ρυθμιστές της παγκόσμιας οικονομίας, μια αρμοδιότητα, βέβαια, την οποία δεν ασκούν για το συμφέρον των λαών, αλλά για τα συμφέροντα των αγνώστων ιδιωτών μετόχων τους.

Ωστόσο, μόνο το 2.5% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς δημιουργείται από τις κεντρικές τράπεζες για λογαριασμό των Κυβερνήσεων. Το υπόλοιπο 97.5% δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Οι Κυβερνήσεις δανείζονται χρήματα από ιδιώτες (π.χ. ιδιωτικές τράπεζες), με τόκο, δίνοντας σε αυτούς, σαν αποδεικτικό του δανεισμού, χαρτιά, τα οποία ονομάζονται κρατικά ομόλογα.

Οι Kεντρικές Tράπεζες αγοράζουν κρατικά ομόλογα, που κατέχουν διάφοροι ιδιώτες επενδυτές. Τα ομόλογα αυτά τα αγοράζουν πληρώνοντας στους ιδιώτες επενδυτές χρήμα, το οποίο το δημιουργούν από το μηδέν για λογαριασμό της Κυβέρνησης, απλώς τυπώνοντάς το στους λογαριασμούς των ιδιωτών επενδυτών. Το χρήμα αυτό είναι το χρήμα που δημιουργείται από τις Κυβερνήσεις και αντιπροσωπεύει μόλις το 2.5% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς.

Η iδιωτική τράπεζα, στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός του ιδιώτη επενδυτή, αποκτά με τη διαδικασία αυτή μια πρόσθετη κατάθεση, η οποία, έστω, ισούται με Κ. Λόγω της ύπαρξης της κατάθεσης αυτής, η ιδιωτική τράπεζα έχει τη νομική δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει νέο χρήμα, το οποίο ισούται με το 90% της κατάθεσης (90%*Κ). Το νέο αυτό χρηματικό ποσό η τράπεζα απλά το δημιουργεί από το μηδέν και το πληκτρολογεί στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού τον οποίο δανείζει. Έτσι, η τράπεζα, στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός του δανειολήπτη, αποκτά μια πρόσθετη κατάθεση ίση με 90%*Κ, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει πρόσθετο χρήμα ίσο με 90%*(90%*Κ) = 81%*Κ.

Το νέο αυτό χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού που το δανείζεται και δίνει στην τράπεζά του τη δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει νέο χρηματικό ποσό ίσο με 90%*81%*Κ = 0.73*Κ κ.ο.κ.

Με τη διαδικασία αυτή, στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα δημιουργείται από το μηδέν και δανείζεται χρήμα ίσο με 0.9*Κ+0.9^2*Κ+0.9^3*Κ+..=9*Κ. Δηλαδή, οι ιδιωτικές τράπεζες δημιουργούν και δανείζουν χρήμα 9 φορές περισσότερο από το χρήμα το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την κεντρική τράπεζα, για λογαριασμό της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, λόγω διαφόρων εξαιρέσεων που έχουν θεσπιστεί στην υποχρέωση των τραπεζών να κρατούν το 10% των καταθέσεών τους σαν απόθεμα, στην πράξη οι ιδιωτικές τράπεζες δημιουργούν χρήμα 40 φορές περισσότερο από το χρήμα που δημιουργείται από την κεντρική τράπεζα, με αποτέλεσμα το 97.5% του χρήματος, που κυκλοφορεί, να δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες και μόλις το 2.5% από τις Κυβερνήσεις μέσω των κεντρικών τραπεζών.

Το σύστημα αυτό, δημιουργίας χρήματος και δανεισμού του από τις τράπεζες που περιγράψαμε, ισχύει σε σχεδόν παγκόσμια κλίμακα και ονομάζεται «τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων» (fractional reserve banking).

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος αυτού είναι ότι το 97.5% περίπου του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες αποκομίζουν κέρδη με τους εξής δύο τρόπους:

 1. Από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και των επιτοκίων καταθέσεων, δηλαδή από το γεγονός, ότι δανείζουν το χρήμα που δημιουργούν με μεγαλύτερο επιτόκιο από το επιτόκιο, το οποίο δίνουν όταν το χρήμα αυτό κατατίθεται.
 2. Από τις κατασχέσεις τις οποίες κάνουν σε αυτούς που χρωστάνε και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν.

Απλούστερα, μπορούμε να πούμε, ότι το τραπεζικό σύστημα, το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, έχει αποκτήσει το προνόμιο να δημιουργεί σχεδόν όλο το χρήμα από το μηδέν και να το δανείζει, εισπράττοντας τόκους και κάνοντας κατάσχεση των περιουσιών αυτών που χρωστάνε.

Τα κράτη και οι λαοί έχασαν επομένως το δικαίωμα να δημιουργούν το χρήμα και το παραχώρησαν στο παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, δηλαδή στους Διεθνείς Τραπεζίτες. Έτσι εξηγείται για ποιο λόγο όλα τα κράτη του κόσμου και κατεξοχήν τα πιο πλούσια είναι χρεωμένα μέχρι το λαιμό στις τράπεζες, δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μόνο ένα απειροελάχιστο κλάσμα του παγκοσμίου πληθυσμού.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τι θα κάνουμε επομένως, σαν Ελλάδα και σαν ελληνικός λαός; Θα αφήσουμε τους εαυτούς μας και την πατρίδα μας να γίνουν σκλάβοι των Διεθνών Τραπεζιτών και των εγχώριων πρακτόρων τους; Θα αφήσουμε το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ελληνικές τράπεζες) να πιει το αίμα του λαού μας και της πατρίδας μας; Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της υποταγής ή της αντίστασης;

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, ο δρόμος της αντίστασης δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Καταγγελία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, που έχει αφαιρέσει το αποκλειστικό προνόμιο από τους λαούς και τις Κυβερνήσεις τους να δημιουργούν το χρήμα και το έχει αναθέσει στις ιδιωτικές τράπεζες.
 2. Άρνηση να πληρώσουμε οποιοδήποτε δημόσιο χρέος έχουμε το οποίο είναι προς ιδιωτική τράπεζα ελληνική ή ξένη. Αυτό πρακτικά θα μηδενίσει το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, θα πάψουμε να πληρώνουμε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και αυτό θα μειώσει σημαντικά και το δημόσιο έλλειμμα.
 3. Σαν πρόσθετο επιχείρημα για την άρνηση να πληρώσουμε τα χρέη προς τις ιδιωτικές τράπεζες μπορούμε να αναφέρουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις που μας χρωστάει η Γερμανία, το συνολικό ποσό των οποίων είναι περίπου ίσο με τα χρέη μας προς ιδιωτικές τράπεζες. Να πούμε στις ιδιωτικές τράπεζες, ότι αν επιθυμούν να εισπράξουν τα ποσά που θεωρούν ότι τους τα οφείλουμε να πάνε να τα ζητήσουν από τη Γερμανία.
 4. Αν οι παραπάνω ενέργειες μας απαγορευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 5. Για να αποκτήσουμε διεθνή ερείσματα, κατά το πρώτο διάστημα και μέχρι να μπορέσουμε να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας, συμμαχία σε όλα τα επίπεδα με τη Ρωσία, την Κίνα και με χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, η συμμαχία αυτή μπορεί να χαλαρώσει και να ακολουθούμε πολιτική ουδετερότητας.
 6. Αν χρειαστεί, δανεισμός από την Κίνα με χαμηλό επιτόκιο αντίστοιχο του Δ.Ν.Τ. Πρόσφατα δάνεισε στη Σερβία με 3.5%.
 7. Αφαίρεση από τις ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες του δικαιώματος να δημιουργούν χρήμα, με θεσμοθέτηση «τραπεζικού συστήματος πλήρων αποθεμάτων» (full reserve banking).
 8. Πλήρης κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας, δηλαδή της «Τράπεζας της Ελλάδος» και ανάθεση σε αυτήν της αποκλειστικής αρμοδιότητας να δημιουργεί το χρήμα.
 9. Εκτύπωση χρήματος από την κρατική πλέον Τράπεζα της Ελλάδος. Το χρήμα αυτό θα αντικαταστήσει το ευρώ. Κανένας άλλος δεν θα έχει το δικαίωμα να τυπώνει ή να δημιουργεί χρήμα. Έτσι θα πάψουμε να πληρώνουμε τόκους στις ιδιωτικές τράπεζες ελληνικές και ξένες, για να μας δημιουργούν το χρήμα που μας χρειάζεται σαν μέσο για τις συναλλαγές μας.
 10. Σε όλα τα επόμενα χρόνια, οι Κυβερνήσεις πρέπει να διατηρούν την ποσότητά του χρήματος σταθερή, ώστε να μην υπάρχει πληθωρισμός.

 

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κατηγορώ τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για τον υστερόβουλο βομβαρδισμό της Λιβύης και για τη συνεργασία του στη δολοφονία του Καντάφι

Φωτογραφία του Γεράσιμος Γερολυμάτος.

Γεράσιμος Γερολυμάτος

ΚΑΤΗΓΟΡΩ
Κατηγορώ τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για τον υστερόβουλο βομβαρδισμό της Λιβύης και για τη συνεργασία του στη δολοφονία του Καντάφι, που υπήρξε χρηματοδότης του και η παρουσία του οποίου απέτρεπε τις αφρικανικές ροές και την ανάπτυξη του ισλαμισμού στη Μεσόγειο. (παρενθετικά κατηγορώ και τη σαύρα που λέγεται Χ. Κλίντον, που γιόρτασε τη δολοφονία του Καντάφι και η οποία τώρα «λυπάται» για τον γαλλικό λαό).
Κατηγορώ τον νυν πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, για την αιματοχυσία στη Συρία, για τους γάλλους πράκτορες που συνελήφθηκαν από την αρχή του πολέμου εκεί, να υποκινούν την εξέγερση και για τον εξοπλισμό των ισλαμιστών τζιχαντιστών προκειμένου να ρίξουν τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Το αίμα από τις σφαγές και τους αποκεφαλισμούς χιλιάδων αθώων, στάζει από τα χέρια του. Είναι ηθικός αυτουργός. Οι πρόσφυγες είναι και δικό του δημιούργημα.
Κατηγορώ τις γαλλικές κυβερνήσεις που εξέθρεψαν το τέρας του ΙΣΙΣ και στην Λιβύη, καθώς οι γάλλοι πιλότοι των Ραφάλ χτυπούσαν τα λιβυκά στρατεύματα, που σχεδόν είχαν εξολοθρεύσει τους ισλαμιστές που η Γαλλία τους βοήθησε και τώρα την χτυπάνε.
Κατηγορώ την αποικιοκρατική Γαλλία, την γεμάτη πολέμους και εκμετάλλευση των λαών, που άλλα λέει με το πνεύμα της κι άλλα κάνει με τα χέρια της.
Κατηγορώ την υποκρισία όλων των επίσημων της Ε.Ε, που μόνο αηδία και σιχαμάρα προκαλούν με τις δηλώσεις τους.
Κατηγορώ την υπερεθνική σιωνιστική κλίκα, που θυσιάζει χιλιάδες ανθρώπους για τα σχέδια και τα συμφέροντα της, μέσω μαριονετών τύπου Ολάντ. Που κυβερνά από το παρασκήνιο μέσω του τρόμου.
Κατηγορώ τους Γάλλους γενικά, διότι ψηφίζουν τους παραπάνω προέδρους κι ανέχονται, εάν δεν εγκρίνουν, τις τυχοδιωκτικές πολιτικές τους, που ρημάζους άλλους λαούς.
ΛΥΠΑΜΑΙ βεβαίως για όλα τα αθώα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης κι αναθεματίζω τους ισλαμιστές δολοφόνους τους.
Λυπάμαι, ωστόσο, που η λύπη στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα είναι χρωματισμένη και μεροληπτική, όταν αφορά θύματα ευρωπαίους, κι όχι ασιάτες.
Λυπάμαι και για τους 300 περίπου νεκρούς στην Βαγδάτη, πριν από δύο εβδομάδες, για τους οποίους ο ιδιοκτήτης του Φ/Β ο Τζούγκερμπέργκερ, δεν πρόσφερε στο κοινό μια σημαία του Ιράκ, όπως έκανε και με την Γαλλία, αν θυμάστε. Ούτε ένα δάκρυ, μια αναφορά, κάτι τις κύριε…
Ας ευχηθούμε, όλα αυτά να πάρουν ένα τέλος…που δεν το βλέπω…
Γ.Γ.Γ

Το χρήμα κυβερνάει τον κόσμο: Ρότσιλντ – Ροκφέλερ

jacobrothschild

Ο αρχηγός της ισχυρότερης οικογένειας του πλανήτη ΙΑΚΩΒ ΡΟΤΣΙΛΝΤ (Jacob Rothschild), έστειλε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016 ανοιχτή επιστολή στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι όλα δικά του, αναφέροντας ότι:

«Το 2016, η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία και στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζει να επιδεινώνεται, και το πιο δύσκολο έργο έχουν οι χώρες που εξαρτώνται από τις τιμές των εμπορευμάτων».

jacobrothschild
«Κατά τα τελευταία χρόνια, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συσσωρεύσει ταχύτατα τεράστιο χρέος σε ξένο νόμισμα. Τώρα θα πρέπει να αποπληρώσουν τα δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της αύξησης του δολαρίου και της κατάρρευσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Νιγηρία, η Ουκρανία και το Καζακστάν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες», προειδοποίησε ο Jacob Rothschild και η δήλωσή του ακούστηκε περισσότερο ως απειλή κατά των γεωπολιτικών αντιπάλων των ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος του κολοσσού RIT Capital Partners plc, Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone και πρόεδρος του Institute for Jewish Policy Research, απείλησε ευθέως την Ρωσία και την Βραζιλία (δύο εκ των βασικών εταίρων των BRICS που φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε «αντίβαρο» του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Τα υπόλοιπα μέλη είναι η Ινδία, η Νότια Αφρική και η Κίνα η οποία και αυτή το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται έντονες χρηματιστηριακές επιθέσεις που φαίνεται τελικά να μην είναι τυχαίες).
ΛΟΡΔΟΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ: «ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ».
Ο 78χρονος πρόεδρος της RIT Capital Partners, τονίζει πως έχει δημιουργηθεί μια «δύσκολη οικονομική κατάσταση» για την οποία οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί. Και προειδοποιεί τους αποταμιευτές ότι επίκεντρο της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η διατήρηση του κεφαλαίου των μετόχων και όχι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Ο Rothschild και οι συνεργάτες τους, ανάμεσα τους και οι Γουόρεν Μπάφετ, Χένρι Κίσινγκερ (γνωστά «φυντάνια» της Νέας Τάξης Πραγμάτων), κατηγορούν για το γεμάτο κλίμα «χάους και εξτρεμισμού στη Μέση Ανατολή», τη ρωσική επιθετικότητα (!) και την αποδυναμωμένη Ευρώπη, που απειλείται από φρικτή ανεργία.
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΗ Σ’ΑΥΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;

Η απροσδόκητη παρέμβαση του Jacob Rothschild, που προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές και προσέλκυσε το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου των επιχειρήσεων και της οικονομίας, διότι όλοι γνωρίζουν την οικονομική ισχύ της οικογένειας. ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΡΟΤΣΙΛΝΤ
μπορούν να καθορίσουν την μοίρα ολόκληρων εθνών με μια κίνηση.

ΟΙ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι Rothschild σπάνια βγαίνουν στο «φως» για να πραγματοποιήσουν τέτοιες «βαριές» δημόσιες δηλώσεις και ακόμα πιο σπάνια δίνουν συνεντεύξεις. Η οικογένεια των Rothschild , μετρά ήδη πάνω από διακόσια χρόνια παγκόσμιας οικονομικής εξουσίας πίσω από τα παρασκήνια και κανείς στον πλανήτη δεν τους επιθυμεί, όπως και την άλλη πανίσχυρη εβραϊκή οικογένεια των Rockfeller, ως αντιπάλους. Ο ίδιος σημείωσε ότι «η κρίση αυξάνεται σε όλο τον κόσμο συνεχώς, ενώ η πραγματική κλίμακα της επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας δεν είναι απολύτως σαφής , η αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ και την ΕΕ είναι απογοητευτική, και μια πιθανή έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει υπέρμετρα τον συντελεστή κινδύνου της παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας. Επιπλέον, η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται αρνητικά από την πολιτική κρίση στην Μέση Ανατολή.»
Σημειώνεται ότι στις 9 Μαρτίου 2016, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Ντέιβιντ Λίπτον δήλωσε ότι «ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν αυξανόμενο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης. Για να αποφευχθεί η καταστροφή, οι αρχηγοί των κρατών θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την τόνωση της ζήτησης», τόνισε ο Lipton
Οι Ρότσιλντ, με έμμεσο τρόπο, εισηγούνται την θεσμοθέτηση για τους Γκοΐμ μιας αιώνιας και αέναης λιτότητας.
Επίσης χαρακτηρίζουν την κατοχή χρήματος από τους φτωχούς παράνομη πράξη, που πρέπει να διωχθούν γι’ αυτό και την ίδια στιγμή οι ομόφυλοι «παράγουν» άπειρο χρηματιστηριακό χρήμα.

datauri-file (9)

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Χτισμένο το 1992, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, μπροστά από το Κνεσέτ. Ένας συμβολισμός: Η ανώτατη οικονομική δύναμη του κόσμου χτίζει το κτίριο της ανώτατης δικαστικής εξουσίας, δίπλα στην ανώτατη νομοθετική εξουσία.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είναι η δημιουργία μιας ιουδαϊκής οικογένειας: των Ρότσιλντ.
Στις διαπραγματεύσεις τους με το Ισραήλ, είχαν συμφωνήσει να δωρίσουν το κτίριο υπό τρεις προϋποθέσεις:
1) Οι Ρότσιλντ θα ήταν αυτοί που θα επέλεγαν το οικόπεδο.
2) Οι Ρότσιλντ θα ήταν αυτοί που θα επέλεγαν τους αρχιτέκτονες.
3) Κανείς δεν θα ήξερε ποτέ την τιμή της κατασκευής του.

Οι Rothschild είναι αυτοί που ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη από τον 19ο αιώνα κιόλας.
Η οικογένεια Rothschild, κινείται στο παρασκήνιο σχεδόν ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος , συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), της Τραπέζης της Αγγλίας, καθώς και σε μια σειρά από εμπορικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος» και της διαβόητης Goldman Sachs και θεωρείται το μεγαλύτερο «κράτος» του πλανήτη σύμφωνα με την ρωσική stoletie.ru.
Στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κάποιος όλες τους τις οικονομικές επενδύσεις, ενώ η ίδια η οικογένεια έχει «παρακλάδια» σε Βρετανία, ΗΠΑ, Γερμανία (όπου ξεκίνησαν), Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία. Το οικόσημο των Ρότσιλντ δείχνει πέντε βέλη τα οποία συμβολίζουν τους πέντε γιούς του ιδρυτή της δυναστείας Mayer Rothschild και ταυτόχρονα την κυριαρχία τους στις πέντε ηπείρους, κάτι το οποίο φέρονται αποφασισμένοι να κάνουν, όσοι αιώνες και αν περάσουν.
Ο εβραίος ιδρυτής του Κομμουνισμού Κάρολος Μαρξ (Κεσιλέ Μαρδοχαίος), έτρεφε τον βαθύτερο σεβασμό για την οικογένεια Ρότσιλντ.

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΣΤΟΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ
Η Τατιάνα Γκράτσεφ (Tatiana Grachev), επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε:
«Το είδωλο των Ρότσιλντ ήταν πάντα το χρυσό μοσχάρι, το οποίο λάτρευαν ως θρησκεία . Με την βοήθεια του χρήματος και με δωροδοκίες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους πολλές κυβερνήσεις και έχουν καταλάβει τη πολιτική εξουσία. Αυτό τον στόχο έχουν κυνηγήσει από αιώνες χρησιμοποιώντας τις καταστρεπτικές μεθόδους τους, και συνδυάζοντάς τες σε μια μεγάλη στρατηγική της οποίας ο χρονικός σχηματισμός αναδύεται από τον καιρό της ίδρυσης της φατρίας. Το 1815, οι πέντε αδελφοί Rothschild εργάστηκαν σκληρά για να προμηθεύσουν με χρυσό τον στρατό του Wellington(διαμέσου του Nathan στην Αγγλία) και του Ναπολέοντα(διαμέσου του Jacob στην Γαλλία) και ξεκίνησαν την πολιτική της ενίσχυσης και των δύο πλευρών στον πόλεμο.
Αυτό επαναλήφθηκε σε κάθε πόλεμο, ακόμα και στον αμερικανικό Εμφύλιο, όπου και χρηματοδότησαν ταυτόχρονα και τον Στρατό του Νότου όπως και εκείνου του Βορά.
Στην κομμουνιστική επανάσταση του 1917 και τον ρωσικό Εμφύλιο που επακολούθησε χρηματοδότησαν τους κομμουνιστές και τους αντικομμουνιστές, όπως και τον Β’ ΠΠ, όταν χρηματοδότησαν τον Α.Χίτλερ αλλά και τον αντιναζιστικό συνασπισμό».
Οι Rothschild θεωρούνται ύποπτοι ακόμα και για εμπλοκή στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και σε ό, τι συνέβη πρόσφατα στην Ουκρανία.

datauri-file (10)

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΡΟΤΣΚΥ ΕΓΡΑΨΕ:
«ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ. ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ».(Εννοούσε βέβαια τον Ρότσιλντ, τον Σιφ, τον Ροκφέλερ και τους λοιπούς.

«Πρέπει να μετατρέψουμε τη Ρωσία σε μια έρημο που θα κατοικείται από λευκούς νέγρους πάνω στους οποίους θα επιβάλουμε τυραννία, μια τυραννία που οι πιο τρομεροί δεσπότες της Ανατολής είχαν ποτέ ονειρευτεί. Θα φέρουμε ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, που θα κάνουν κάθε ανθρώπινη απώλεια που έγινε στους παλιούς πολέμους, ΑΔΥΝΑΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ. Αν κερδίσουμε την επανάσταση, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ. Θα γίνουμε μια δύναμη, μπροστά στην οποία όλος ο κόσμος θα γονατίσει. Θα δείξουμε ποια είναι η πραγματική δύναμη. Μέσω της τρομοκρατίας και των λουτρών αίματος, θα υποβιβάσουμε τη ΡΩΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ σε μια κατάσταση πλήρους αποβλάκωσης και ηλιθιότητας και σε μια ΖΩΩΔΗ ύπαρξη …
Αυτή τη στιγμή, οι νέοι άνδρες μας με τα δερμάτινα μπουφάν τους, οι γιοι των ωρολογοποιών από την Οδησσό, την Όρσα, την Gomel και την Vinnitsa, (πόλεις με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό) ξέρουν πώς να μισούν ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΡΩΣΙΚΟ. Τι ευχαρίστηση παίρνουν καταστρέφοντας την ρώσικη διανόηση – αξιωματικούς, ακαδημαϊκούς και συγγραφείς …» Όλα τα παραπάσνω αποκαλυπτικά λόγια τα είπε ο Τρότσκυ (και έγιναν πραγματικότητα) στον Ααρών Σιμάνοβιτς (“Memoirs of Aron Simanovich”), 1928. Το βιβλίο του τώρα άρχισε να κυκλοφορεί στην Μόσχα.
Τον Φεβρουάριο του 2016 , η επικεφαλής του ρωσικού Επιμελητηρίου Tatania Golikova δήλωσε στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ρωσίας μειώθηκε κατά 4,4 δισεκατομμύρια από 50 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2015. Το συνολικό εξωτερικό χρέος περιλαμβάνει δάνεια και υποχρεώσεις των ρωσικών εταιρειών.
Το χρέος του μη τραπεζικού τομέα μειώθηκε κατά 9,26 τοις εκατό, σε 340 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο μετά από αυτούς τους θετικούς δείκτες για την ρωσική οικονομία ανέλαβαν δράση οι Rothschild και έριξαν τις τιμές του πετρελαίου, δίνοντας «βοήθεια» στις ΗΠΑ.
Ο Jacob Rothschild δε μίλησε τυχαία.
Η φράση του αυτή θα φέρει εξελίξεις. Εξελίξεις που θα προκαλέσουν ταραχή στις ζωές όλων όπου κι αν βρίσκονται. Ο πλανήτης πλέον είναι πολύ μικρός και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από αυτά που έρχονται.-

ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Πηγές: http://antipliroforisi.blogspot.gr/2016/06/2016.html

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ – ο Ρότσιλντ απειλεί: «Θα καταστρέψουμε τη Ρωσία μέσα στο 2016»

Σχόλια – Προτάσεις

Όσο υπάρχουν δολοφονικά έθιμα και παραδόσεις, όσο υπάρχει Εκκλησία Α.Ε., όσο υπάρχει ο Γιαχβεδισμός -ΙουδαιοΧριστιανισμός (ή Παυλιανισμός – Σαουλισμός), Ιουδαϊσμός, και ΙουδαιοΜωαμεθανισμός-, όσο «άνθρωποι» θα τρώνε πόδια, χέρια, πρόσωπα, πλάτες, νεφρά, κεφαλές, συκώτια, αυτιά, γλώσσες, καρδιές, έντερα, μωρά, παιδιά, γονείς όντων που δεν ανήκουν στο ανθρώπινο γένος, δεν υπάρχει σωτηρία των «ανθρώπων», δεν υπάρχει σωτηρία των ζώων, δεν υπάρχει σωτηρία του κόσμου.

πρώην κανίβαλος, πτωματοφάγος και νυν φρουτοηλιοαερουγροφαγος Vasilis Kafataridis

 

Vegan Ουμανιστική Χορτοφαγία: http://humanisticecology.blogspot.com/

Ωμοφαγία και Ωμομονοφαγία: http://www.omofagos.blogspot.com/

Φρουτοφαγία: http://www.fruitariangoldendiet.blogspot.com/

Ηλιοφαγία – Breatharianism: http://iliofagia.blogspot.gr/

Солнцеедение (Breatharianism): http://ecofruitarianvaskafataridis.blogspot.gr/

ΙΟΥΔΑΙΟΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: http://nottochurch.blogspot.gr/

Πύλη Ιδανικής Πολιτείας: http://ecofruitarian.blogspot.com/

Vegan Πολιτεία: http://www.vegandemocracy.blogspot.com/

Οικολογική Ουμανιστική Πολιτεία: φρουτοκρατία, ανθρωπισμός, ανυπακοή, αυτάρκεια, διατροφή, υγεία, ηθική, πολιτισμός, μη βία, όλη η αλήθεια για τον ιουδαιοχριστιανισμό και εκκλησία: http://www.humanisticecology.wordpress.com/

Ορθή Οικολογική Δράση: http://www.veganecology.blogspot.com/

Scribd 1: Vasilis Kafataridis Fruitarian: http://www.scribd.com/vkafataridis

Scribd 2: Ecofruitarian Vasilis Kaf: http://www.scribd.com/vkafatar

Καθαρές τροφές για υγεία και καθαρό νου (Ρωσ. Чистое питание для здоровья и ясности ума): http://www.veganeducation.blogspot.com/

Youtube: http://www.youtube.com/user/veganvkafataridis?feature=mhee

Παραγωγή αυγών

Παραγωγή γάλακτος

Οπτικοακουστικo Αρχεiο για τα Δικαιωματα των Ζωων

http://elliniko-ar-media-arxeio.blogspot.com/
Animal Liberation Front (Μέτωπο Απελευθέρωσης Ζώων)

http://www.animalliberationfront.com/MediaCenter/MediaNotes.htm
PETA TV

http://www.petatv.com/
Viva! Videos

http://www.viva.org.uk/video/index.htm

 

Βιβλίο «Ουμανιστική Χορτοφαγία» http://www.scribd.com/doc/72057578/Ουμανιστική-Χορτοφαγία
Βιβλίο Vegan Ουμανιστική Χορτοφαγία: Φρουτοφαγία: Ωμοφαγία & Ωμομονοφαγία

http://www.humanisticecology.blogspot.gr/2015/03/vegan.html
Βιβλίο Φρουτοφαγία – Ωμοφαγία & Ωμομονοφαγία

http://humanisticecology.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html
Βιβλίο Γιάννης Λάζαρος «Θαμμένη Ελλάδα»

http://krasodad.blogspot.gr/2011/10/thameni-ellada.html
Ο χάρτης της διαπλοκής Κράτους – Εκκλησίας: Έρευνα του Χρήστου Ζέρβα

https://humanisticecology.wordpress.com/2016/04/27/ο-χάρτης-της-διαπλοκής-κράτους-εκκλησ/

 

Δημήτρης Χορόσκελης ΟΙ ΦΟΝΙΚΟΙ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΙ: Ιουδαϊσμός – Χριστιανισμός – Μωαμεθανισμός

http://veganecology.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html
Βιβλίο Ελλάς στον Τάφο του Χριστιανισμού: Χριστιανισμός και Εκκλησία: Όλη η Αλήθεια

http://ecofruitarian.blogspot.gr/2014/09/blog-post_4.html?utm_source=BP_recent
Τζίμης Πανούσης – Πούστευε και Μη Ερεύνα

 1. http://www.tzimakospanousis.gr/books/b6.php
 2. https://www.scribd.com/doc/203119777/Πούστευε-Και-Μη-Ερεύνα-ΤΖΙΜΗΣ-ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Θέμος Κορνάρος «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Οι Άγιοι χωρίς μάσκα»

http://myria.math.aegean.gr/~atsol/tmp/ysee/oi-agioi.pdf

 

Ο χάρτης της διαπλοκής Κράτους – Εκκλησίας: Έρευνα του Χρήστου Ζέρβα

https://humanisticecology.wordpress.com/2016/04/27/ο-χάρτης-της-διαπλοκής-κράτους-εκκλησ/

 

Σχέδιο σωτηρίας των Ελλήνων: Ο δρόμος για μια καλύτερη ζωή, Για μια καλύτερη κοινωνία: Πώς να σώσουμε την Ελλάδα, τα ζώα και τον κόσμο γενικά.

όλοι άνθρωποι είναι αδέλφια μεταξύ τους, με τα ζώα έχουμε συγγένεια. με τα ψάρια έχουμε συγγένεια, με τα φυτά -θάμνους, δένδρα, χόρτα- έχουμε συγγένεια, με τη γη και ουρανό έχουμε συγγένεια. προερχόμαστε από τα ζώα και τα ψάρια. προερχόμαστε από τη γη και ουρανό.

θέλουμε πολιτισμική, οικολογική, ζωοφιλική και διατροφική «επανάσταση»

γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.~ Μαχάτμα Γκάντι

αν, αν λέω εγώ φύγουν όλοι πολιτικοί όλα τα κόμματα από την Ελλάδα και ο λαός ο οποίος είναι αγράμματος και αμόρφωτος με μηδέν παιδεία, λαίμαργος, πτωματοφάγος, ζωοφάγος, βασανιστής και δολοφόνος όλων των ζώων, δολοφόνος όλων των ψαριών και όλων των πουλιών του κόσμου θα πάρει την εξουσία στα χέρια, αύριο θα γίνει ακόμα χειρότερα. ο λαίμαργος και ανήθικος λαός φονοφάγων και νεκροπτωματοφάγων γεννάει ανήθικους και λαίμαργους πολιτικούς.

Όσο υπάρχουν δολοφονικά έθιμα και παραδόσεις, όσο υπάρχει Εκκλησία Α.Ε., όσο υπάρχει ο Γιαχβεδισμός -χριστιανισμός (ή Παυλιανισμός – Σαουλισμός), ιουδαϊσμός, και ισλάμ-, όσο «άνθρωποι» θα τρώνε πόδια, χέρια, πρόσωπα, πόδια χέρια, πλάτες, νεφρά, κεφαλές, συκώτια, αυτιά, γλώσσες, έντερα, μωρά, παιδιά, γονείς, καρδιές όντων που δεν ανήκουν στο ανθρώπινο γένος, δεν υπάρχει σωτηρία των «ανθρώπων», δεν υπάρχει σωτηρία των ζώων, δεν υπάρχει σωτηρία της Ελλάδας, δεν υπάρχει σωτηρία του κόσμου. είμαστε ό,τι τρώμε. δεν έχουμε παιδεία.
δεν θέλουμε επανάσταση, αλλά εξέλιξη – μετάβαση από άκρως ανήθικες και και άκρως λαίμαργες κοινωνίες δολοφόνων ζώων και ψαριών σε κοινωνίες φίλων των ζώων και ψαριών, κοινωνίες χορτοφάγων, ωμοφάγων, φρουτοφάγων και υγροφάγων. καλησπέρα σας.
http://humanisticecology.blogspot.com/…/06/blog-post_02.html

 

ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ – ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

07-11-2005

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΚΙΝΕΖΟΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΚΕ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 13 ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005.

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ. ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΩΦ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΠΙΑ Η ΩΡΑ ΟΙ ΡΟΜΑΝΩΦ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ. Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΩΦ ΕΙΧΕ ΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΩΦ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑLEXANDER ΚΕRENSKY, ΕΝΑΝ ΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΑΝ Η WALL STREET ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.
ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΙΑΙΟ ΚΥΜΑ ΕΙΧΕ ΩΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΝ LEON TROTSKY ΚΑΙ ΤΟΝ LENIN. Ο TROTSKY ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΠΛΟΛΣΕΒΙΚΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΜΠΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, WOODROW WILSON, ΚΑΙ ΜΕ 10.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΟΙ ROCKEFELLERS. ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ LENIN, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΤΡΑΙΝΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ. ΕΝΩ Ο LENIN, Ο ΤROTSKY ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ», ΕΙΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ WALL STREET ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ. ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ο TROTSKY ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ALFRED MILNER ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ROUND TABLE) ΚΑΙ ΤΟΝ ALEXANDER GRUZENBERG ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ. ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ CHASE NATIONAL BANK ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟΝ J. P. MORGAN.
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ, ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ WALL STREET, ΗΤΑΝ Ο OLOF ASCHBERG, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ. ΤΟ 1915 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΑΜΕRICAN INTERNATIONAL CORPORATION ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΑΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ROCKEFELLERS, KUHN, LOEB & COMPANY (ΡΟΘΤΣΙΛΝΤ), DUPONT, HARRIMAN KAI THΣ FEDERAL RESERVE. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο GEORGE HERBERT WALKER BUSH, ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ GEORGE BUSH. ΟΙ ROTHSCHILDS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΑΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ JACOB SCHIFF ΤΗΣ ΚUHN, LOEB & COMPANY.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΤΙΣ ΗΠΑ, ΤΗ ΡΩΣΙΑ, ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1917. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ H ΚUHN, LOEB & COMPANY ΘΑ ΚΑΤΕΘΕΤE 50.000.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ LENIN ΚΑΙ ΤROTSKY. ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ AMERICAN JOURNAL ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1949, Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ JACOB SCHIFF ΟΜΟΛΟΓΟΥΣE ΠΩΣ Ο ΠΑΠΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ» ΑΛΛΑ 20.000.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 20.000.000 ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕLISHU ROOT (ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΚUHN, LOEB & COMPANY ΚΑΙ ΠΡΩHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1919.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ Ο LENIN ΞΕΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΗΝ ΚUHN, LOEB & COMPANY ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 450.000.000 ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 1918 ΚΑΙ ΤΟ 1922. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΠΕΦΕΡΕ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΤΣΑΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Η ΡΩΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΕΙΧΕ ΒΙΑΣΤΕΙ. Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΠΙΟΝΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ, Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΟΔΗΓΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΕ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ. ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΕΤΡΕΜΑΝ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΕΤΡΕΜΑΝ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΝΩ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΝ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.


ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ».

 


OΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

 


Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ, ΕΣΤΕΡΗΜΕΝΟΝ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΙΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΝ.
ΠΛΑΝΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ.
ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ, ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΕΔΥΣΑ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ… ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ 554 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΤΥΧΗ ΡΩΣΣΙΑΝ.
ΕΚ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚ ΤΩΝ 554 ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ:
ΡΩΣΣΟΙ – 30
ΕΒΡΑΙΟΙ – 447
ΛΙΘΟΥΑΝΟΙ – 43
ΓΕΡΜΑΝΟΙ – 12
ΑΡΜΕΝΙΟI – 13
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ – 2
ΤΣΕΧΟΙ – 1
ΦΙΛΛΑΝΔΟΙ – 3
ΠΟΛΩΝΟΙ – 2
ΟΥΓΓΡΟΙ – 1


ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΛΗΝ

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΕΔΩΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΔΕΙΞΕΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ… ΙΔΟΥ ΔΙΑΤΙ ΕΙΡΓΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΙΣΩΣ ΛΥΣΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΩΞΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥ 1919 ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΝ ΟΔΗΣΣΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ, ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΥΠΗΡΞΕΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΛΟΧΑΓΟΣ ΣΑΔΟΥΛ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΔΕ Ο ΕΛΛΗΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. Ο ΣΑΔΟΥΛ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ, ΚΑΛΩΝ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΡΙΨΗ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
ΤΩ 1920 ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΤΡΥΓΩΝΗΣ) ΕΞΑΠΟΛΥΣΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΔΕΚΑΔΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΟΜΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Μ. ΑΣΙΑΣ. ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΤΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΡΥΦΙΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΟΣΤΙΣ ΔΙΕΜΕΙΝΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΔΙΕΤΙΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ!
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΤΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΛΑΖΟΥ ΕΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΧΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ.
ΚΑΤΑ ΤΟ 1920 ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ – ΟΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΗΝ ΚΑΙ ΕΓΩ – Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΙΘΟΥΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΦΩΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 5.000.000 ΧΡΥΣΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΕΝ ΟΔΗΣΣΩ ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΗ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ. ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΟΜΩΣ ΔΕΛΕΑΣΘΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΦΕΡΟΝ ΜΕΘ’ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΠΛΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΟΝΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΡΙΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. ΦΘΑΣΑΣ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΝ ΕΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΑΣ ΤΟΥ.
…ΑΛΛ’ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ ΗΜΠΟΔΙΣΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ. ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΤΩ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ : ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΗΝΩΜΕΝΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΤΟΥ 1920. ΚΑΙ Ο ΜΕΝ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΩΝ ΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑΣ ΡΟΠΑΣ, ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΕΠΤΥΞΕΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΕΣ ΔΗΘΕΝ ΤΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ;
…ΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΡΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ, Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ ΘΑ ΑΝΗΚΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΦΕΡΕΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ’ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΙΣΑΝ ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΟΤΙ Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΣ, ΗΤΟ ΑΓΩΝ ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΣ ΩΣΑΝ Η ΣΜΥΡΝΗ, ΑΙ ΚΥΔΩΝΙΑΙ, Η ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΤΟ ΑΪΔΙΝΙΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΩΣΑΝ Η ΚΟΙΤΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Η «ΓΚΙΑΟΥΡ ΙΣΜΥΡ» ΝΑ ΗΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ! ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΙ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ!

… ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΝΗ ΑΚΟΜΗ ΓΥΜΝΟΤΕΡΑ Η ΑΓΡΙΑ ΕΧΘΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΝΗ ΚΑΤΙ ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΟΝ, Η ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ:

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΜΦΟΡΑΝ – ΕΥΡΙΣΚΟΜΗΝ ΑΚΟΜΗ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ – ΞΕΝΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΕΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΖΩΗΡΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. «ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, ΕΛΕΓΕΝ, Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΦ’ ΕΝΟΣ ΘΑ ΕΛΚΥΣΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ, ΑΦ’ ΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΣΩΜΕΝ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ, ΟΣΤΙΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΗΝ». ΚΑΙ ΟΜΩΣ Η ΤΟΣΟΝ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ…

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑΝ ΤΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΛΗΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ.


Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» ΕΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΤΟΝΙΣΕΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘ’ ΗΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΕΝ ΗΤΟ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΙ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΤΟΣΟΝ Ο ΡΩΣΣΙΚΟΣ, ΟΣΩ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΜΟΣ ΥΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΤΙ ΗΓΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ.
ΤΟΥΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1920).

ΙΔΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΕΝ ΤΗ ΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ «ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ» ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ: «… ΔΙΑΤΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΣΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ ΤΟΥ ΒΡΑΓΚΕΛ; ΔΙΟΤΙ ΕΦ’ ΟΣΟΝ Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΓΚΕΛ, ΤΑ ΝΩΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΑΡΩΓΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΚΟΠΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ, ΑΛΛ’ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΩΜΕΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ, ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΧΕΙΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΚΤΥΠΗΜΑ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΗ ΔΙΑ ΣΤΕΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ».

… ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΔΙ’ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΑΜΟΝ ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΡΩΣΣΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝ ΜΟΣΧΑ, ΡΟΣΤΟΒΙΩ ΚΑΙ ΟΔΗΣΣΩ ΜΕ ΔΙΑΒΕΒΕΑΙΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΕΚ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ Α ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΡΟΥΒΛΙΩΝ.
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΪΜ ΤΑΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΙ’ ΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ: «… ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΕΚ ΤΩΝ ΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΣ ΠΝΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ. ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ» (ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1920, ΜΠΑΚΟΥ)
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΝ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (1919) ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠ’ ΟΨΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΗΤΟ ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ.
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΤΟΣΟΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΩΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΑΝ ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΗ ΣΑΦΗ ΙΔΕΑΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΑΡΚΕΙΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΕΙΠΩ ΟΤΙ ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΙ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΡΟΥΒΛΙΩΝ ΗΤΟΙ 70 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ! ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΔΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΦΕΚΙΣΘΕΝΤΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΟΚΥΨΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.
ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΕΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟΝ, ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΟΥΣ ΔΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΟΝ ΜΕ ΒΡΑΣΤΟΝ ΝΕΡΟ. ΘΑ ΑΝΕΦΕΡΟΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΡΩΣΣΩΝ ΑΥΤΟΠΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΜΝΩ ΕΚ ΦΟΒΟΥ ΜΗ ΠΑΘΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ. ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΤΟ 1921 ΟΠΟΤΕ ΔΙΩΡΙΣΘΗ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΤΣΕΚΑΣ Ο ΛΙΘΟΥΑΝΟΣ ΠΕΤΕΡΣ (Ο ΤΟΣΑΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΞΑΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ) ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ ΚΑΤΑΦΥΓΟΝΤΑΣ ΚΟΖΑΚΟΥΣ, ΕΤΟΥΦΕΚΙΣΕ ΠΟΛΛΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΛΛΟΥΣ ΔΕ ΕΞΕΤΟΠΙΣΕΝ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΑΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΙΣ ΜΠΑΚΟΥ. ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ ΟΥΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ 15.000 ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΙΣ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΙ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΛΕΕΙ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΑΥΤΗΝ. ΟΙ ΕΚΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΙΣ ΠΑΡΕΣΧΟΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. Ο ΔΕ ΓΡΑΦΩΝ ΤΟΙΣ ΕΣΤΕΙΛΕ 175 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ 800 ΡΟΥΒΛΙΑ ΧΡΥΣΑ.

CLINTON BLOOD SCANDAL EXPOSED IN NEW FILM

07-11-2005

http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=47128

 

LIBBY & NUCLEAR SECRETS OF CHINA

07-11-2005

http://www.consortiumnews.com/2005/110305.html

 

«AOL» AN ILLUMINATI COMPANY

07-11-2005

http://www.nytimes.com/2005/11/07/technology/07aol.html?ei=5090&en=4cc3ae1a8d2b59c0&ex=1289019600&partner
=rssuserland&emc=rss&pagewanted=print

NEO-CON/FASCIST PROVOCATEURS BEHIND FRENCH RIOTS ?

07-11-2005

http://www.rense.com/general68/french.htm

 

Η Αμερικη Εισερχεται σε Κατασταση Πανικου

NEO-670x400

0«Στα δεξια της σιδηροδρομικης γραμμης που κοβει αναμεσα στο Unterweilbach, Prittlbach και Hebertshausen στο Νταχαου, και γειτονικα με το Hebertshausen Bahnhof, βρισκεται μια αδεια περιοχη που τελειωνει σε μια πολυ αποτομη πλευρα, που πανω της εκτελεστηκαν εν ψυχρω 8.000 Σοβιετικοι φυλακισμενοι κατα την διαρκεια του Δευτερου Παγκοσμιου Πολεμου. Τοποθετημενο σε αυτην την πλευρα ειναι ενα παραξενο κτιριο, με μια απαισια πυλη, που εχει προσβαση απο ενα μονοπατι. Πισω απο την εισοδο με την πυλη υπαρχει μια πορτα. Μεσα σε αυτην την πορτα ερευνητες εχουν φωτογραφησει αποδεικτικα στοιχεια απο συνεργα υψηλης αποκρυφης μαγειας. Αυτο το φοβερο μερος που πιστευεται οτι εχει σχεση με την DVD αναφερθηκε να εχει χρησιμοποιηθει προσφατα για σκοπους υψηλων αποκρυφων Μαυρων τελετουργιων».

Christopher Story***

NEO – US is Entering in Panic Mode

By Gordon Duff

Αρχιζει να εχει ενδιαφερον στο δευτερο μερος, οπου αναφερεται στο τι ισως συμβαινει στην Γερμανια και την Ευρωπη, με βαση γεγονοτα που δεν ειδαν το φως της δημοσιοτητας, και που ολα οδηγουν σε αυτα που ειχε περιγραψει αναλυτικα ο Christopher Story, πρωην οικονομικος συμβουλος της Θατσερ, στον οποιο θα αφιερωσουμε ενα μεγαλο μερος πιο κατω.

NEO – Η Αμερικη Εισερχεται σε Κατασταση Πανικου

26 Απριλιου 2016

Οι προεδρικες εκλογες στην Αμερικη οδηγουν σε ενα πιθανα σκοτεινο μελλον, οχι μονο για την Αμερικη, αλλα σε μια καταρρευση του ΝΑΤΟ καθως και της Ευρωπαικης Ενωσης.

Κινησεις ειναι ετοιμες απο την υπερ-ισχυρη μηχανη των λομπυ, της νεας Αντιαμερικανικης συμμαχιας απο το Ισραηλ, την Τουρκια και την Σαουδικη Αραβια, υποστηριζομενης απο την Ουκρανια, Γεωργια, Αζερμπαιτζαν και Πολωνια, να αποκτησουν τον ελεγχο της Αμερικανικης Προεδριας και παλι.

 Υπαρχει ενας κινδυνος ιδιαιτερα που ανεβαζει τον πηχυ, και αυτος ειναι οτι λειπουν 28 σελιδες απο την αναφορα για την 9/11, που δενουν τις Σαουδικες μυστικες υπηρεσιες με τις επιθεσεις στο Παγκοσμιο Κεντρο Εμποριου, στην γεφυρα George Washington, και στα τουνελ Lincoln και Holland.

Οι σελιδες πιστευεται να κανουν αναφορα σε συναντησεις μεταξυ Mohammed Atta, υποτιθεμενου εγκεφαλου της 9/11, και ομαδων Ισραηλινων “art students” πριν απο τις επιθεσεις.

Ολοι ζουσαν στο Fort Lee, New Jersey, σε μικρη αποσταση μεταξυ τους, και τους ειδαν να εχουν συναντησεις μαζι – απο μια ομαδα του FBI του “Project Able Danger” με επικεφαλης τον ειδικο πρακτορα Mike Dick, ο οποιος αργοτερα επεζησε απο μια αποπειρα δολοφονιας οταν απειλησε να μιλησει δημοσια.

Αυτες οι σελιδες, και ισως αλλες που κρατηθηκαν, περιεχουν οχι μονο αρχεια επιτηρησης, συμπεριλαμβανομενων υποκλοπων του σχεδιασμου της 9/11, αλλα και αρχεια συλληψεων δεκαδων Ισραηλινων πρακτορων που συνεργαζοταν με τον Atta.

Τωρα που η πολυχρονη Ισραηλινο-Σαουδαραβικη συνεργασια εχει ερθει στην δημοσιοτητα, αυτο το υλικο θεωρειται μια καταστροφικη απειλη, μια απειλη που αξιζει το στησιμο των Προεδρικων εκλογων, και αν θεωρηθει απαραιτητο την δολοφονια καθε υποψηφιου που δεν μπορει να ελεγχθει.

Υπαρχει η βεβαιοτητα οτι ο προεδρος Obama δεν ενημερωθηκε ποτε για αλλο υλικο που παρακρατειται και θαφτηκε απο την κυβερνηση Bush, περιλαμβανοντας οχι μονο την δικογραφια Able Danger, η οποια πιστευεται τωρα οτι μπορει επισης να εμπλεκει στην 9/11 Τουρκικες μυστικες υπηρεσιες επισης.

Μετα υπαρχει η προκαταρκτικη εκθεση για την 9/11 απο το 2003, που λεγεται οτι εχει παει στην Ρωσια απο τον Edward Snowden, και κατα πασαν πιθανοτητα συνεχως ανακινουμενη απο τις Ρωσικες μυστικες υπηρεσιες.

Αυτοι που ειναι εξοικειωμενοι με αυτη την εκθεση, περιλαμβανομενων αυτων που βοηθησαν να γραφτει, λενε οτι παρουσιαζει μια δραστικα διαφορετικη εκδοχη για τα γεγονοτα της 9/11, μια που τωρα θετει την διαφωνια και τις παραιτησεις της μετεπειτα “Blue Ribbon” δημοσιας επιτροπης κατω απο νεο φως.

Αυτο που ειναι σαφες ειναι οτι η επισκεψη του Obama στην Σαουδικη Αραβια, κατα την διαρκεια της οποιας νουθετει αρκετα δημοσια την Σαουδικη Αραβια για την υποστηριξη της στην ISIS, την Al Nusra και αλλες τρομοκρατικες οργανωσεις, μπορει να σηματοδοτησει μια “gloves off” στρατιωτικη κινηση απο την Αμερικη στην μαχη στην Συρια και το Ιρακ, μια μαχη που ειναι πιθανον να περιλαμβανει χιλιαδες Αμερικανων “boots on the ground”, και μια πληρη στρατιωτικη αντιπαραθεση με το Ισραηλ, την Τουρκια και την Σαουδικη Αραβια.

Αυτο που πρεπει να ξεκαθαριστει ειναι ποιοι ειναι οι πραγματικοι παιχτες στα αληθεια. Αν εχεις τους Τουρκους, τους Σαουδαραβες και τους Ισραηλινους απο την μια πλευρα, και το Ιρακ, την Συρια και το Ιραν στην αλλη, που θα οδηγησει ολο αυτο;

Με την επεκταση του Τουρκικου στρατου στην Ουκρανια και τωρα στα Σκοπια, οπου παιρνουν μερος σε επιχειρησεις αποσταθεροποιησης, πιθανον βοηθουμενοι απο το Ισραηλ, πως βλεπουμε τοτε την επισκεψη Νετανιαχου στην Μοσχα αυτη την εβδομαδα;

Εχουμε επισης την αυξανομενη διαμαχη για το Ναγκορνο Καραμπαχ μεταξυ Αρμενιας και Αζερμπαιτζαν, οπου ειμαστε τωρα σε θεση να επιβεβαιωσουμε οτι εχουν παρει μερος χιλιαδες τζιχαντιστων ISIS, πολεμωντας διπλα-διπλα με τον εκπαιδευμενο και εξοπλισμενο απο τους Ισραηλινους στρατο του Αζερμπαιτζαν.

Εχουμε τωρα μια δευτερευουσα Κουρδικη διαμαχη, οχι πλεον απλως η Τουρκια να σφαγιαζει μια εθνικη μειονοτητα, οπως εκανε με τους Αρμενιους, αλλα κατι πολυ πιο σκοτεινο. Με την Γερμανια να εξοπλιζει τους Πεσμεργκα, οχι για να πολεμησουν την υποστηριζομενη απο την Τουρκια ISIS, αλλα για να ενωθουν με την Τουρκια εναντιον αλλων Κουρδικων παραταξεων, η συγκρουση οχι μονο διευρυνεται, αλλα και το ψηφιδωτο γινεται καθαρο.

Στην συνεχεια ενα αλλο ερωτημα ερχεται στο φως, αυτη «η τριανδρια» της Μεσης Ανατολης που φαινεται να ενορχηστρωνει τοσο πολυ χαος, συμπεριλαμβανομενης της χρησης μιας κατασκευασμενης κρισης προσφυγων, για να αποσταθεροποιησουν την Ευρωπαικη Ενωση, δουλευει μονη της;

Ειναι η Γερμανια ενα θυμα, η οπως πιστευουν οι περισσοτεροι Γερμανοι, ειναι η Μερκελ ενα παρα πολυ μεγαλο μερος αυτου, και αν ναι γατι;

Αυτο μας οδηγει στην εξερευνηση μιας υποθεσης που πριν λιγα χρονια φαινοταν ελαχιστα, οριακα συνωμοσιολογικη, ισως και λιγο περισσοτερο. Ισως να χρειαζεται μια επανεκτιμηση.

Η Γερμανια εχει εμφανιστει στο ρανταρ με αναφορες για εναν οργανισμο μυστικων υπηρεσιων, και την συνενοχη τους στην διαδοση πυρηνικων οπλων. Απο αρθρο του Veterans Today:

«Τον Μαιο του 2014 ενας υψηλα ισταμενος πληροφοριοδοτης που ειχε σχεση με το Υπουργειο Δικαιοσυνης της Αμερικης, ηρθε σε μας με μια ιστορια.

Ειπε οτι η Γερμανια ειχε ενα μυστικο πρωτοκολλο διαρκειας δεκαετιων με το Ισραηλ, συμφωνα με το οποιο η Γερμανια χρηματοδοτει την ερευνα για οπλικα συστηματα και την παραγωγη για το Ισραηλ, και εφοδιαζει αυτο το εθνος με υποβρυχια διαμορφωμενα ειδικα για την εκτοξευση πυρηνικων πυραυλων cruise, και το Ισραηλ σε ανταλλαγμα δινει στην Γερμανια πυρηνικα οπλα.

Εκεινη την εποχη, το γιατι η Γερμανια, μια δυναμη του ΝΑΤΟ να θελει πυρηνικα οπλα δεν ηταν καθαρο. Επρεπε να υπαρχουν περισσοτερα στην ιστορια, πολυ περισσοτερα, και υπηρχαν.

Αυτο που εμφανιστηκε ηταν μια παραξενη ιστορια, η πιο δυνατη «φιλελευθερη Δημοκρατια» της Ευρωπης, να ειναι κατι εντελως διαφορετικο, ενα εθνος κυβερνωμενο απο μια σκιωδη κυβερνηση, με την παρεισφρυση “hold overs” απο την ναζιστικη Γερμανια, ορκισμενη να ριξει κατω την «διεφθαρμενη Δυση και τις εξαντλημενες Δημοκρατιες της».

Το Μυστηριωδες Αρθρο

Χτες το Veterans Today ελαβε ενα αρθρο που δημοσιευτηκε ενα χρονο πριν στην Die Velt, γραμμενο απο τον συνταγματαρχη Hans Ruhle, πρωην επικεφαλης του σχεδιασμου για το Υπουργειο Αμυνας της Γερμανιας.

Προωθηθηκε σε μας απο εναν πρωην ερευνητη της ΙΑΕΑ (Διεθνης Επιτροπη Ατομικης Ενεργειας), εναν πυρηνικο φυσικο. Αυτο που ειχε να πει ηταν αναπαντεχο και σφυρηλατημενο με δραματικες συνεπειες.

Ο τιτλος του αρθρου στην Γερμανικη δημοσιευση ειναι:

Hat Deutschland Israels Atomwaffen finanziert.

Μια τοσο λεπτομερη και συναρπαστικη ομιλια που γραφτηκε απο εναν αποστρατο, υψηλου επιπεδου Γερμανο αξιωματικο του ΝΑΤΟ, οχι μονο αποδεικνυει οτι το απατηλο Ισραηλινο πυρηνικο προγραμμα υπαρχει, αλλα περιγραφοντας ευρεια εγκληματικη συνενοχη απο την κυβερνηση της Γερμανιας, θα επρεπε να αντηχησει γυρω σε ολο τον κοσμο.

Αντι για αυτο, αμεσως ξεχαστηκε, ποτε δεν μεταφραστηκε στα Αγγλικα, και ποτε δεν αναφερθηκε απο κανεναν, περιλαμβανοντας και ειδικα αυτους των οποιων η δουλεια ειναι να επιβαλλουν συνθηκες μη-διαδοσης των πυρηνικων οπλων.

Το αρθρο ειναι στην πραγματικοτητα μια ευρεια ομολογια συνενοχης της Γερμανικης κυβερνησης σε ενα περιεργο και σκοτεινο σχεδιο επικων διαστασεων.

Ενα πραγμα ειναι καθαρο, η Γερμανια υποστηριζει τον ISIS με εκατομυρια σε βοηθεια, μερικα μετρητα, με τον περισσοτερο απο τον στρατιωτικο εξοπλισμο να διοχετευεται μεσω Τουρκιας.

Ειναι επισης σαφες οτι η Γερμανια, η οτι η Μερκελ και η DVD, στο οποιο θα περασουμε σε ενα λεπτο, βρισκονται στο επικεντρο του πραξικοπηματος που ανετρεψε την κυβερνηση της Πολωνιας, και ειναι επισης μεχρι τον λαιμο στην προετοιμασια της χουντας του Κιεβου, για εναν ευρυτερο πολεμο.

Η Γερμανια εισαγει γεματα λεωφορεια με «Ουκρανους» τουριστες, που γεμιζουν εκτος εποχης τουριστικα ξενοδοχεια, κοντα σε κεντρα στρατιωτικης εκπαιδευσης του ΝΑΤΟ. Βρετανοι “handlers” απο αναδοχους της CIA τους αποβιβαζουν, ενω κρυβονται σε «κοινη θεα», με στρατιωτικα κουρεματα, φρικτες σωματικες διαπλασεις, και φαινονται να κανουν πρωινα “callisthenics”(εκτασεις-ανατασεις), ενω οι τουριστες κοιταζουν εμβροντητοι.

Αυτος ο νεος και εντελως θλιβερος στρατος Βερμαχτ σε εκπαιδευση της Μερκελ, αφαιρει καθε αξιοπιστια στην ιστορια που η Γερμανια διερρευσε σε οποιονδηποτε ηταν διατεθειμενος να ακουσει, οτι η Τουρκια εκβιαζει την Γερμανια απειλωντας να χρησιμοποιησει τα δικτυα των μυστικων υπηρεσιων τους που εδρευουν στο Μοναχο, για να σφαγιασει παιδια σχολικης ηλικιας στην Γερμανια.

Αυτο επισης φερνει σε αμφισβητηση ενα αλλο σημειο, ενα επισης σκοτεινο και οχι τοσο απιθανο. Ειναι της Μερκελ η “DVD”-Γερμανια – και οχι το Βελγιο – αυτο που ειναι το πραγματικο σπιτι της Ευρωπαικης τρομοκρατιας;

Απο το Veterans Today 2014:

German Deutsche Verteidigungs Dienst

Νωριτερα αυτον τον χρονο, ενας Βρετανος αναλυτης πληροφορησης και συγγραφεας, ο Michael Shrimpton   καταδικαστηκε σε φυλακιση.

Ειχε καταδικαστει γιατι ενημερωσε την Βρετανικη κυβερνηση οτι ενα πυρηνικο οπλο που κλαπηκε απο το Bremerhaven της Γερμανιας, ειχε τοποθετηθει στρατηγικα σε αποσταση εκρηξης κοντα στο Ολυμπιακο σταδιο εξω απο το Λονδινο, κατα την διαρκεια των Ολυμπιακων αγωνων του 2012.

Ο Shrimpton υποστηριξε σε ανοιχτο δικαστηριο οτι μια Γερμανικη οργανωση γνωστη σαν DVD, η Deutsche Verteidigungs Dienst (μια υπερ-μυστικη οργανωση Γερμανων Συνεχιστων των Ναζι), μια Ναζι «συνεχεια» απο τον δευτερο παγκοσμιο πολεμο   με “franchises”σε ολον τον κοσμο, ηταν υπευθυνη.

Ο Shrimpton σταλθηκε για ψυχιατρικη εξεταση, γελοιοποιηθηκε απο τον Τυπο, και σαφως οδηγηθηκε στην φυλακη για οτι μπορει να θεωρηθει μονο μια παραξενη «χαλκευμενη» πληροφορια.

Καταδικαστηκε στην βαση του να εχει κανει την απειλη ο ιδιος.

Ετσι ο συγγραφεας του Spy Hunter και του NSA “asset”, καθεται σε ενα κελλι της φυλακης, φιμωμενος, χωρις να του επιτρεπονται επισκεψεις, ουτε τηλεφωνο, ουτε αλληλογραφια, ουτε ακομα προνομια των εκδοσεων.

Ο Shrimpton υποστηριζει οτι οδηγηθηκε στην φυλακη, γιατι αποκαλυψε την DVD, την Ναζιστικη τρομοκρατικη ομαδα που λεει οτι διοικει την Γερμανια, αλλα επισης διοικει την Αμερικη μεσω της οικογενειας Bush.

DVD και Christopher Story

Το 2010 ο Christopher Story, γνωστος σε πολλους σαν Edward Harle, πεθανε μυστηριωδως. Γνωστες μυστικων υπηρεσιων πιστευουν οτι δολοφονηθηκε απο την DVD.

Απο την Wikipedia:

Ο Christopher Edward Harle Story FRSA (1938 – 14 Ιουλιου 2010) ηταν ενας Βρετανος συγγραφεας, εκδοτης και κυβερνητικος συμβουλος ειδικευομενος στις μυστικες υπηρεσιες και οικονομικα θεματα, ο οποιος ειναι ισως ευρυτερα γνωστος για την συνεργασια του με τον αποστατη της KGB Anatoliy Golitsyn στο βιβλιο The Perestroika Deception του 1995.

Ο Christopher Story, γυιος του συνταγματαρχη Henry Harle Story MC απο τους Cameronians, φοιτησε στο Eton College και στο Christ Church Oxford, και μετα εργαστηκε σαν βιομηχανικος συγγραφεας στον Καναδα.

Το 1963 δημιουργησε την δικη του εκδοτικη εταιρεια, ειδικευομενος στις μυστικες υπηρεσιες, και ιδρυσε το “World Reports Limited” αυτη την χρονια.

Απο το 1970, ο Story επιμεληθηκε και εξεδωσε το International Currency Review, το οποιο περιελαμβανε στους συνδρομητες του την Παγκοσμια Τραπεζα, την Federal Reserve και την Τραπεζα της Αγγλιας μεταξυ αλλων.

Ο Story εγινε οικονομικος συμβουλος της πρωθυπουργου Μαργκαρετ Θατσερ, και το 1991, ενα χρονο μετα την παραιτηση της δημοσιευσε το Soviet Analyst, λογω του συνεχιζομενου σκεπτικισμου του για τον Μιχαηλ Γκορμπατσωφ, την περεστροικα και την επισημη εκδοχη των γεγονοτων στην Σοβιετικη Ενωση.

Το Soviet Analyst ηταν ενα σεβαστο περιοδικο του οποιου προηγουμενοι συντακτες περιελαμβαναν τον Robert Conquest και τον Timor Szamuely.

………..

Ο Christopher Story ηταν ενας πρακτορας των Βρετανικων Μυστικων Υπηρεσιων, κατι που δεν περιλαμβανοταν στην επισημη βιογραφια του, αλλα παρολα αυτα αληθινο.

Ο Story, ενας σεβαστος λεκτορας σε θεματα παγκοσμιων νομισματων και θεματα μυστικων υπηρεσιων, μιλησε για εναν οργανισμο που δημιουργηθηκε κατα την διαρκεια του 1920, ενος συνασπισμου μεταξυ της οικογενειας Bush στην Αμερικη, τοτε μερος του τραπεζικου καρτελ Harriman/Rothschild της Νεας Υορκης/City of London, και του “Hitler Project”, που τοσο ευστοχα εχει γραφτει σχετικα απο τον Webster Tarpley στην μη εξουσιοδοτημενη βιογραφια του George H. W. Bush.

Συμφωνα με τον Story, αυτη η ομαδα που ηλεγχε την Federal Reserve στην Αμερικη, και την πλειονοτητα των Κεντρικων Τραπεζων του κοσμου, υπηρετουσε μια ατζεντα παγκοσμιας κατακτησης, και τα δυο απροκαλυπτη και συγκεκαλυμενη.

Ο Story αναφερθηκε στον Χιτλερ σαν την «μαριονετα» του οργανισμου, ο οποιος αργοτερα θα αποκαλουνταν DVD.

Ο Βρετανος πρωθυπουργος Edward Heath ηταν ενας πρακτορας της DVD, οπως και ο πρωθυπουργος Tony Blair, και ενας σημαντικος αριθμος απο υψηλα ισταμενους Βρετανους πολιτικους.

Περιεργη Νεα Κινηση

Αυτο μπορει να μην ειναι τιποτα, αλλα μονο μερικες μερες πριν, ενας πρωην στρατηγος Πεζοναυτων της Αμερικης, ο James Mattis μπηκε σαν ενα «μαυρο αλογο», (ενας υποψηφιος η ανταγωνιστης για τον οποιο πολυ λιγα ειναι γνωστα, αλλα ο οποιος απροσδοκητα κερδιζει η επιτυγχανει … “a dark horse candidate”) κατα την επερχομενη Ρεπουμπλικανικη Εθνικη Συνελευση.

Αυτο που ειναι παραξενο σχετικα με αυτο ειναι οτι ο Mattis υποστηριζεται και απο τους δυο, τους αριστερους και τους δεξιους, η απο φατριες κλειδια στην καθε πλευρα που ειναι ευθυγραμμισμενες κοντα με το Εβραικο λομπυ, το οποιο τωρα μπορει να υποτεθει οτι εκπροσωπει και τους δυο, την Τουρκια καθως και την Σαουδικη Αραβια.

Θα ειναι σε θεση ο Mattis, ενας στρατηγος που κανενας δεν γνωριζει πολλα για αυτον, να μπορεσει να πεταξει εξω τον Donald Trump και να νικησει την Hillary Clindon ;

Σημαινει αυτο οτι παρα τις δημοσιες δηλωσεις τους, και οι δυο ο Trump και η Clindon δεν ειναι αποδεκτοι απο το Ισραηλ, και πιθανον να ακολουθησουν την πολιτικη Obama;

Αυτο που βλεπουμε ειναι μια κινηση προς την Νεα Ταξη Πραγματων, οπου η Αμερικη οπως την γνωριζουμε δεν θα ειναι αλλο ενεργη στις παγκοσμιες υποθεσεις. Τι γνωριζουν που εμεις δεν γνωριζουμε;

 

Για να βρει καποιος περισσοτερα στοιχεια για την DVD θα πρεπει να ψαξει στις ιστοσελιδες του ChristopherStory.

Με το ονομα της εκδοτικης του εταιρειας WorldReportsLimited, προκυπτει μια ιστοσελιδα που εχει link σε ενα τεραστιο αρχειο αναφορων που εχει δημοσιευσει.

Εδω ειναι το link:

http://www.worldreports.courtofrecord.org.uk/news/

Ενας τιτλος αναφορας τραβαει αμεσως την προσοχη:

OPERATIONS OF DVD, DACHAU AGAINST THE ‘MAIN ENEMY’

Link:

http://www.worldreports.courtofrecord.org.uk/news/169_operations_of_dvd_dachau_against_the_main_enemy

Ειναι μια αναφορα απο τις 20 Σεπτεμβριου του 2008.

Η συγκεκριμενη αναφορα υπερβαινει τις 40 σελιδες, αν καποιος αρχισει να διαβαζει θα καταλαβει για ποιο λογο εγινε αυτο.

Επιλεχτηκαν μερικα αντιπροσωπευτικα οσο και ενδιαφεροντα αποσπασματα απο αυτη την αναφορα.

Πρωτα το Αγγλικο κειμενο, γιατι ειναι απιθανο να το βρει καποιος ευκολα, και μετα η μεταφραση:

1.

SCOPE OF THIS REPORT
We will reveal in this report the extent to which the world’s problems are attributable to the pan-German Nazi Continuum based in Dachau, near Munich, where we have also separately identified an occult ‘Black’ centre in the Dachau area at a spot where 8,000 Soviet prisoners were shot dead.

The de facto head or controller of DVD, at least in the Western Hemisphere, is the world’s most wanted arch-criminal, former President George H. W. Bush (Sr.), the man who has held the whole world to ransom for years. This criminalist operative controls the Central Intelligence Agency (CIA) and its associated US intelligence community entities, which the Bushes call ‘the enterprise’.

In a stupendous coup, Bush Sr. procured the naming of the CIA’s Langley complex the ‘George Bush Center for Intelligence’. We have renamed this foreign-controlled Fifth Column subversion engine the ‘George Bush Center for Intelligence and Terrorism’.

One consequence of Bush’s coup is that it makes it much harder for the CIA to ‘clean up its act’, which is a prerequisite for the survival of the United States as a viable Republic.

It is bad enough for a country to allow a ‘State within the State’ to develop: but when it transpires that the ‘enterprise’ in question is a corrupted, self-financing criminal organisation, protected by Statute, and which is permanently engaged in every ‘Black’ activity that modern depraved humanity can invent, the country’s citizens have a serious problem. Most do not yet seem to ‘get’ this.

2.

The DVD ‘reports to’ the German Chancellor, who does not tell them what to do. On the contrary, since, like the CIA, the DVD is self-financed from the proceeds of its control of ‘trading’ (especially through Deutsche Bank) and from the fruits of its criminalist operations, including drug-trafficking going back to before the Second World War, it tells the Chancellor what it chooses, and pursues its long-range pan-German deception, subversion and hegemony strategies autonomously, on the same ‘State within the State’ principle as the CIA. It employs the immense obfuscation and ‘Black’ activities of the Illuminati as cover for these operations. We have identified, in Dachau, an occult centre believed to be linked to the DVD, where hideous ‘Black’ ceremonies/sacrifices take place.

3.

THE EUROPEAN UNION COLLECTIVE:
Students of the long-range pan-German hegemony and control operation known as the European Union will be aware that the Maastricht Treaty of 1992 (which this Editor fought hard against) was a crucial ‘stage’ in the evolution of the European Union Collective.
As repeatedly asserted in these reports, the European Union is the project outlined in the Nazi strategy compendium entitled ‘Europäische Wirtschaftsgemeinschaft’ (the ‘European Economic Community’), published in Berlin in 1942, and referenced in detail in the Editor’s two books ‘The European Union Collective: Enemy of its Member States’ and ‘The New Underworld Order’ (both available via the intelligence books section of this website).

FACT: The chapter headings of the Nazi compendium dated 1942 are almost identical to the chapter headings of the Maastricht Treaty (2). The EU Collective is a strategic entrapment mechanism.

4.

THE ENRONISATION OF JAPAN:
The systematic ‘enronisation’ of Japan was orchestrated the Bush Sr./Greenspan clique and their co-conspirators, inter alia via the hypothecation of bonds that became worthless, the crashing of the Japanese yen, and then the further exploitation of the Japanese financial system via the ‘carry trade’. The disgusting televised event when George Bush Sr. vomited at a banquet in Japan, which the Editor discussed with his late former Jesuit friend Fr. Malachi Martin (when both of us agreed that it was a ‘satanic event’), was an attempt by Japanese intelligence to poison him, in retribution for the damage that Bush Sr. had inflicted on Japan’s financial economy.
5.

THE ENRONISATION OF OTHER COUNTRIES:
Other countries that have been ‘enronised’ by the Bush-directed criminalist enterprise – that is to say, ‘hollowed out’ by means fraudulent finance operations designed to suck real value out of the targeted country in exchange for worthless non-assets – include the following: Argentina, Estonia, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Spain, the former Soviet Union, and Zimbabwe. Britain has been partially ‘enronised’. Electricity supply and water utilities are owned by German firms, and there are no British motor manufacturers left (although cars are manufactured here under foreign marques).

6.

GERMAN TAKEOVERS OF BRITISH BUSINESSES:
British business are being systematically acquired by German interests, in fulfilment of the plan originally outlined in ‘Europaische Wirtschaftsgemeinschaft’, the ‘Plan B’ long-range strategy that was first aired at a Strategy Conference in Berlin in 1941 and was further developed by the Nazis’ German Geopolitical Centre in Madrid. Here is a selection of vital British firms that are now owned by German interests: that is to say, the unrepentant, unreformed secret antagonists of the ‘Main Enemy’ have acquired hegemony over the following vital assets (names of the German owners in brackets): Boots Pharmaceuticals (BASF); Cornhill Insurance (Allianz); Grattan Mail Order Co. (Otto Versand); Kleinwort Benson (Dresdner Bank); Lansing Fork Lift Trucks (Linde); Lloyds Chemist (Firma Gehe GmbH); Morgan Grenfell (Deutsche Bank); One2One Mobile Phones Co. (Deutsche Telecom); Plessey Electronics + Digital Communications (Siemens); Powergen Electricity and Gas (E.ON AG); Midland Electricity (E.ON AG); Rolls-Royce (Volkswagen); Highland Energy (RWE); Innogy Electricity (E.ON AG); Thames Water (RWE); Thomas Cook (WestL.B, originally) (1).

The alienation of these and other vital assets in deference to the current vogue for international inclusiveness and ‘One World’ collectivisation, represents a foolhardy breach of national security which will have to be reversed when the time comes for Germany’s never-ending depredations against the ‘Main Enemy’ to be addressed. This time has more or less arrived now.

7.

GERMAN TAKEOVERS OF AMERICAN BUSINESSES:
The other component of the ‘Main Enemy’ is the United States, and German interests have been no less assiduous in buying up US assets for strategic reasons, which include theoretically making it much harder for any decisive action to be taken against the predatory German Nazis in the future. Here is a selection of leading US firms that are now owned by German interests: that is to say, the unrepentant, unreformed secret antagonist of the ‘Main Enemy’ have acquired full control over the following vital assets (names of German owners in brackets): Airborne Express (Deutsche Bank); American Water Works (RWE); Arista Corp. (BMG Entertainment); Bankers Trust (Deutsche Bank); Chrysler (Daimler-Benz); DHL Couriers (Deutsche Bank); Doubleday (Bertelsmann); Farrar, Straus & Giroux, book publishers (Holtzbrinck); Fireman’s Fund (Allianz); Henry Holt (Holtzbrinck); Marion Merril Dow Chemical (Pharmaceutica Aventis); MEMC Electronic Metals (silicon wafers and chips) (E.ON AG); PIMCO Advisers Holdings (Allianz); Random House Books (Bertelsmann); RCA (BMG Entertainment); Shared Medical Systems, SMS (Siemens); St Martin’s Press (Holtzbrinck); Top Tier Software, Inc (SAP AG); VoiceStream (Deutsche Telekom); Westinghouse Electric Co. (Siemens); Windham Hill Record Co. (BMG Entertainment); Zurich Scudder Investment (Deutsche Bank).
8.

MADELEINE MCCANN AND THE EUROPEAN COMMISSION PEADOPHILE SCANDAL:
It was reported on 7th August that the Metropolitan Police (London) have confirmed in an email that Madeleine McCann, aged 5, who was snatched on 3rd May 2007 in Praia de Luz, Portugal, as widely rehearsed in the media, was abducted to the order of a paedophile organisation based in Belgium. We have been informed that the way this depraved activity operates is that the ‘client’ is sent three photographs of children, and chooses one of them, who is then provided, to meet his depraved requirements. The individual who selected little Madeleine McCann is a very senior official of the European Commission in Brussels. His name has been reported to this service [see below].
LATE INSERTION: The Editor had intended to WITHHOLD the identity of the senior EC official concerned. However, in the light of the ‘triple gunshot threat voicemail’ referenced above, and given that in these cricumstances, the lapse of time between the threat and the exposure must be minimised, we have been forced to reveal the top European Commission official concerned.
His hereby shamed name is Jose Manuel Barroso, the President of the European Commission.
The paedophile and abduction ring is. moreover, actually run out of the European Commission itself. The current position is that the DVD are refusing to release the child, although our British sources have reason to believe that she remains alive. It has been conveyed to DVD that if this child is harmed (beyond the abominable degree to which the child has already been harmed), the consequences will be extreme. This posting will serve as an immediate wake-up call and warning that this child must be released into the care of her parents forthwith and that the use of this child as hostage in any negotiations with British authorities is considered an abomination well beyond the normal range of abominations for which the Nazi pervert DVD are notorious.

All those concerned must be aware of the consequences of further exposure of this matter. Such exposure would compromise perverted politicians in the Netherlands, Portugal, Spain, Belgium and Italy, as well as the corrupt European Union structures.

9.***

DACHAU OCCULT ABOMINATIONS CENTRE:
To the right of the railway line that slices through Unterweilbach, Prittlbach and Hebertshausen into Dachau, and adjacent to the Hebertshausen Bahnhof, is an empty area ending in a very steep bank, against which 8,000 Soviet prisoners of war were shot dead in cold blood during the Second World War. Set into the bank is a peculiar building with a sinister gate, approached via a pathway. Beyond the gated entrance is a doorway. Inside this doorway, investigators have photographed evidence of high occultic witchcraft paraphernalia. This horrible place, which is believed to be associated with the DVD, is reported to have been in recent use for high occultic Black ritual purposes.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

1.

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Θα αποκαλυψουμε σε αυτη την αναφορα την εκταση στην οποια τα παγκοσμια προβληματα αποδιδονται στην παν-Γερμανικη Συνεχεια, που εχει βαση το Νταχαου, κοντα στο Μοναχο, οπου επισης εχουμε χωριστα αναγνωρισει ενα αποκρυφο «Μαυρο» κεντρο στην περιοχη του Νταχαου, σε ενα σημειο οπου εκτελεστηκαν 8.000 Σοβιετικοι φυλακισμενοι.

Ο de facto επικεφαλης η ελεγκτης της DVD, τουλαχιστον στο Δυτικο Ημισφαιριο ειναι ο πιο επικηρυγμενος παγκοσμια αρχιεγκληματιας, πρωην Προεδρος George H. W. Bush (ο πρεσβυτερος), ο ανθρωπος που εχει κρατησει ολοκληρο τον κοσμο σαν λυτρα για χρονια. Αυτος ο εγκληματιας ελεγχει την CIA και τις συνεργαζομενες Αμερικανικες κοινοτητες μυστικων υπηρεσιων, το οποιο οι Bush το αποκαλουν «η επιχειρηση».

Με ενα φοβερο πραξικοπημα ο Bush ο πρεσβυτερος προμηθευσε την ονομασια του συγκροτηματος της CIA στο Langley σε “George Bush Center for Intelligence”. Εχουμε αλλαξει το ονομα σε αυτη την πεμπτη φαλαγγα, ελεγχομενη απο ξενους μηχανη υπονομευσης σε “George Bush Center for Intelligence and Terrorism”.

Μια συνεπεια του πραξικοπηματος Bush, ειναι οτι κανει για την CIA πολυ πιο δυσκολο να «καθαρισει την δραση της», το οποιο ειναι μια προυποθεση για την Αμερικη σαν μια βιωσιμη Republic.

Ειναι αρκετα κακο για μια χωρα να επιτρεπει να αναπτυχθει «ενα κρατος εν κρατει», αλλα οταν διακρινεται οτι «η επιχειρηση» υπο εξεταση ειναι μια διεφθαρμενη, αυτοχρηματοδοτουμενη εγκληματικη οργανωση, προστατευομενη απο Θεσμους, και η οποια ειναι μονιμα συνδεδεμενη σε καθε «Μαυρη» δραστηριοτητα που μπορει να εφευρει η συγχρονη διεφθαρμενη ανθρωποτητα, τοτε οι πολιτες της χωρας εχουν ενα σοβαρο προβλημα. Οι περισσοτεροι δεν φαινεται ακομα να το «πιανουν» αυτο.

 

2.

Η DVD «δινει αναφορα» στην Γερμανη Καγκελαριο, η οποια δεν τους λεει τι να κανουν. Το αντιθετο, αφου οπως η CIA, η DVD ειναι αυτοχρηματοδοτουμενη απο τα εσοδα του ελεγχου της στο “trading”,(ειδικα μεσω της Deutsche Bank), και απο τα φρουτα των εγκληματικων της επιχειρησεων, περιλαμβανομενης της διακινησης ναρκωτικων, που πηγαινει πισω, πριν απο τον Δευτερο Παγκοσμιο Πολεμο, (η DVD) λεει στην Καγκελαριο τι επιλεγει, και συνεχιζει τις μεγαλου ευρους παν-γερμανικες στρατηγικες απατης, υπονομευσης και ηγεμονιας αυτονομα, βασισμενες στην ιδια αρχη του «κρατος εν κρατει», οπως η CIA. Χρησιμοποιει την τεραστια διογκωση και τις «Μαυρες» δρασεις των Ιλλουμινατι σαν προκαλυμμα για αυτες τις επιχειρησεις. Εχουμε αναγνωρισει στο Νταχαου, ενα αποκρυφο κεντρο που πιστευεται οτι ειναι συνδεδεμενο με την DVD, οπου αποκρουστικες «Μαυρες» τελετουργιες/θυσιες λαμβανουν μερος.

3.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μελετητες της μεγαλου ευρους παν-Γερμανικης ηγεμονιας και επιχειρησης ελεγχου, γνωστης σαν Ευρωπαικη Ενωση, θα ειναι ενημεροι οτι η Συνθηκη Μααστριχτ του 1992 (εναντιον της οποιας ο Συντακτης πολεμησε σκληρα), οτι ηταν ενα κρισιμο «σταδιο» στην εξελιξη της Συλλογικοτητας Ευρωπαικη Ενωση.

Οπως επανειλημμενα εχουμε υποστηριξει σε αυτες τις αναφορες, η Ευρωπαικη Ενωση ειναι το project που περιγραφηκε στην επιτομη στρατηγικης των Ναζι με τιτλο “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”(η Ευρωπαικη Οικονομικη Κοινοτητα), που δημοσιευτηκε στο Βερολινο το 1942, και εχει αναφερθει με λεπτομερεια στα δυο βιβλια του Συντακτη “The European Union Collective: Enemy of its Member States” και “The New Underworld Order”, (και τα δυο διαθεσιμα μεσω της -the intellingence books section- αυτης της ιστοσελιδας).

ΓΕΓΟΝΟΣ: Οι επικεφαλιδες των κεφαλαιων απο την επιτομη των Ναζι το 1942, ειναι σχεδον πανομοιοτυπες με τις επικεφαλιδες των κεφαλαιων της Συνθηκης Μααστριχτ. Η Συλλογικοτητα Ευρωπαικη Ενωση ειναι ενας στρατηγικος μηχανισμος παγιδευσης.

4.

Η ΕΝΡΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Η συστηματικη ενρονοποιηση (ο ορος προερχεται απο την Αμερικανικη εταιρεια ENRON), ειχε ενορχηστρωθει απο την κλικα των Bush πρεσβυτερου/Greenspan, και των συν-συνωμοτων τους, μεσω της υποθηκευσης των ομολογων, που κατεληξαν χωρις καμμια αξια, την συντριβη του Ιαπωνικου γιεν, και κατοπιν με την περαιτερω εκθεση του Ιαπωνικου χρηματοπιστωτικου συστηματος μεσω του “carry trade”. Το αηδιαστικο συμβαν που μεταδοθηκε τηλεοπτικα, οπου ο George Bush ο πρεσβυτερος εκανε εμετο σε ενα συμποσιο στην Ιαπωνια, το οποιο ο συντακτης συζητησε με τον αποθανοντα φιλο του πρωην Ιησουιτη Malachi Martin (οταν και οι δυο συμφωνησαμε οτι ηταν ενα «σατανικο γεγονος»), ηταν μια προσπαθεια απο τις Ιαπωνικες μυστικες υπηρεσιες να τον δηλητηριασουν, σαν «πληρωμη» για την ζημια που εκανε ο Bush ο πρεσβυτερος στην οικονομια της Ιαπωνιας.

5.

Η ΕΝΡΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αλλες χωρες που εχουν ενρονοποιηθει απο την διευθυνομενη απο τον Bush εγκληματικη επιχειρηση – που παει να πει «εγιναν κουφαρια», μεσω απατεωνιστικων χρηματοπιστωτικων επιχειρησεων, σχεδιασμενων να ρουφηξουν πραγματικη αξια εξω απο τις στοχοποιημενες χωρες με ανταλλαγμα non-assets, που δεν εχουν καμμια αξια, αυτες οι αλλες χωρες περιλαμβανουν τις πιο κατω: Αργεντινη, Εσθονια, Ισλανδια, Ιρλανδια, Λετονια , Λιθουανια, Ισπανια, πρωην Σοβιετικη Ενωση και Ζιμπαμπουε. Η Βρετανια εχει ενρονοποιηθει εν μερει. Η παροχη ηλεκτρισμου και νερου ανηκουν σε Γερμανικες εταιρειες, και δεν εχουν απομεινει Βρετανικα εργοστασια αυτοκινητων (αν και αυτοκινητα κατασκευαζονται εδω κατω απο ξενες μαρκες).

6.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βρετανικες επιχειρησεις αποκτωνται συστηματικα απο Γερμανικα ενδιαφεροντα σε ολοκληρωση του σχεδιου που περιγραφηκε αρχικα στην “Europaische Wirtschaftsgemeinschaft”, την “Plan B” μεγαλου ευρους – στρατηγικη που εμφανιστηκε πρωτα σε ενα συνεδριο στρατηγικης στο Βερολινο το 1941, και εξελιχθηκε περισσοτερο απο το Γεωπολιτικο Κεντρο των Ναζι-Γερμανων στην Μαδριτη. Εδω ειναι μια επιλογη απο Βρετανικες μαρκες που τωρα ανηκουν σε Γερμανικα ενδιαφεροντα: δηλαδη σαν να λεμε οι αμετανοητοι, απαραλλαχτοι μυστικοι ανταγωνιστες του «Κυριως Εχθρου», εχουν αποκτησει ηγεμονια πανω στους ακολουθους ζωτικους πορους (τα ονοματα των Γερμανων ιδιοκτητων σε παρενθεση): Boots Pharmaceuticals (BASF)! Cornhill Insurance (Allianz)! Grattan Mail Order Co. (Otto Versand)! Kleinwort Benson (Dresdner Bank)! Lansing Fork Lift Trucks (Linde)! Lloyds Chemist (Firma Gehe GmbH)! Morgan Grenfell (Deutsche Bank)! One2One Mobile Phones Co. (Deutsche Telecom)! Plessey Electronics + Digital Communications (Siemens)! Powergen Electricity and Gas (E.ON AG)! Midland Electricity (E.ON AG)! Rolls-Royce (Volkswagen)! Highland Energy (RWE)! Innogy Electricity (E.ON AG)! Thames Water (RWE)! Thomas Cook (WestL.B, originally)!

Η αποξενωση αυτων και αλλων ζωτικων πορων σαν μετατροπη στην σημερινη ταση για διεθνη διαθεσιμοτητα, και “One World” κολλεκτιβοποιηση, αντιπροσωπευει μια απερισκεπτη παραβιαση της εθνικης ασφαλειας, η οποια θα πρεπει να αντιστραφει οταν ερθει η ωρα να αντιμετωπιστει η ατελειωτη αρπακτικοτητα της Γερμανιας εναντιον του «Κυριως Εχθρου».

Αυτη η ωρα λιγο-πολυ εχει φτασει τωρα.

7.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το αλλο συστατικο του «Κυριως Εχθρου» ειναι η Αμερικη, και τα Γερμανικα ενδιαφεροντα δεν ειναι λιγοτερο επιμονα στο να αγοραζουν Αμερικανικους πορους για στρατηγικους λογους, που θεωρητικα περιλαμβανουν το να κανουν πιο δυσκολο να αναληφθει οποιαδηποτε αποφασιστικη δραση εναντιον των αρπακτικων Ναζι-Γερμανων στο μελλον. Εδω ειναι μια επιλογη απο κορυφαιες Αμερικανικες μαρκες που τωρα ανηκουν σε Γερμανικα ενδιαφεροντα: δηλαδη σαν να λεμε οι αμετανοητοι, απαραλλαχτοι μυστικοι ανταγωνιστες του «Κυριως Εχθρου» εχουν αποκτησει πληρη ελεγχο στους ακολουθους ζωτικους πορους (τα ονοματα των Γερμανων ιδιοκτητων σε παρενθεση):

Airborne Express (Deutsche Bank)! American Water Works (RWE)! Arista Corp. (BMG Entertainment)! Bankers Trust (Deutsche Bank)! Chrysler (Daimler-Benz)! DHL Couriers (Deutsche Bank)! Doubleday (Bertelsmann)! Farrar, Straus & Giroux, book publishers (Holtzbrinck)! Fireman’s Fund (Allianz)! Henry Holt (Holtzbrinck)! Marion Merril Dow Chemical (Pharmaceutica Aventis)! MEMC Electronic Metals (silicon wafers and chips) (E.ON AG)! PIMCO Advisers Holdings (Allianz)! Random House Books (Bertelsmann)! RCA (BMG Entertainment)! Shared Medical Systems, SMS (Siemens)! St Martin’s Press (Holtzbrinck)! Top Tier Software, Inc (SAP AG)! VoiceStream (Deutsche Telekom)! Westinghouse Electric Co. (Siemens)! Windham Hill Record Co. (BMG Entertainment)! Zurich Scudder Investment (Deutsche Bank)!

8.

 MADELEINE MCCANN ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναφερθηκε στις 7 Αυγουστου οτι η Μητροπολιτικη Αστυνομια (Λονδινο) εχει επιβεβαιωσει σε ενα email οτι η Madeleine McCann, 5 ετων, που ειχε αρπαγει στις 3 Μαιου 2007, απο την Praia De Luz της Πορτογαλιας, οπως ευρεως εχει κυκλοφορησει στα μεσα ενημερωσης, απηχθηκε με εντολη ενος οργανισμου παιδοφιλων με εδρα το Βελγιο. Εχουμε πληροφορηθει οτι ο τροπος που λειτουργει αυτη η διεφθαρμενη δραστηριοτητα ειναι οτι στον «πελατη» στελνονται τρεις φωτογραφιες παιδιων, και διαλεγει ενα απο αυτα, το οποιο κατοπιν προμηθευεται για να ικανοποιησει τις διεφθαρμενες απαιτησεις του. Το ατομο που διαλεξε την μικρη Madeleine McCann ειναι ενας πολυ μεγαλος αξιωματουχος της Ευρωπαικης Επιτροπης στις Βρυξελλες. Το ονομα του εχει αναφερθει σε μας. (Δες πιο κατω).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Ο Συντακτης ειχε προθεση να ΚΡΑΤΗΣΕΙ το ονομα του μεγαλου αξιωματουχου της Ευρωπαικης Επιτροπης που τον αφορα αυτο το θεμα. Ομως, υπο το φως του «voicemail απειλης με τριπλο πυροβολισμο» που αναφερθηκε πιο πανω, και δεδομενου οτι σε αυτες τις περιστασεις, το διαστημα χρονου μεταξυ της απειλης και της εκθεσης πρεπει να ελαχιστοποιηθει, αναγκαστηκαμε να αποκαλυψουμε τον κορυφαιο αξιωματουχο της Ευρωπαικης Επιτροπης που τον αφορα.

Το ντροπιαστικο του ονομα ειναι Χοσε Μανουελ Μπαροζο, ο Προεδρος της Ευρωπαικης Επιτροπης.

Το κυκλωμα των παιδοφιλων και απαγωγεων πανω απο ολα, διοικειται απο την ιδια την Ευρωπαικη Επιτροπη. Η κατασταση τωρα ειναι οτι η DVD αποφευγει να ελευθερωσει το παιδι, αν και οι Βρετανικες πηγες μας εχουν λογο να πιστευουν οτι αυτη παραμενει ζωντανη. Εχει μεταβιβαστει στην DVD οτι αν το παιδι παθει κακο (περα απο τον απεχθη βαθμο στον οποιο το παιδι εχει ηδη βλαφθει), οι συνεπειες θα ειναι ακραιες. Αυτο το κειμενο θα λειτουργει σαν μια αμεση κληση για ξυπνημα, και σαν προειδοποιηση οτι αυτο το παιδι πρεπει να ελευθερωθει στην φροντιδα των γονεων της αμεσα, και οτι η χρηση αυτου του παιδιου σαν ομηρο σε οποιεσδηποτε συζητησεις με Βρετανικες αρχες, θα θεωρηθει ενας αποτροπιασμος πολυ πιο περα απο το συνηθισμενο ευρος του αποτροπιασμου για τον οποιο οι διεστραμμενοι DVD Ναζι ειναι περιβοητοι.

Ολοι αυτοι που τους αφορα, πρεπει να εχουν υποψει τους τις συνεπειες απο περισσοτερη εκθεση σε αυτο το θεμα. Τετοια εκθεση θα μπορουσε να συμβιβασει διεστραμμενους πολιτικους στην Ολλανδια, Πορτογαλια, Ισπανια, Βελγιο και Ιταλια, καθως επισης τις διεφθαρμενες δομες της Ευρωπαικης Ενωσης.

9.

 ΝΤΑΧΑΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΩΝ

Στα δεξια της σιδηροδρομικης γραμμης που κοβει αναμεσα στο Unterweilbach, Prittlbach και Hebertshausen στο Νταχαου, και γειτονικα με το Hebertshausen Bahnhof, βρισκεται μια αδεια περιοχη που τελειωνει σε μια πολυ αποτομη πλευρα, που πανω της εκτελεστηκαν εν ψυχρω 8.000 Σοβιετικοι φυλακισμενοι κατα την διαρκεια του Δευτερου Παγκοσμιου Πολεμου. Τοποθετημενο σε αυτην την πλευρα ειναι ενα παραξενο κτιριο, με μια απαισια πυλη, που εχει προσβαση απο ενα μονοπατι. Πισω απο την εισοδο με την πυλη υπαρχει μια πορτα. Μεσα σε αυτην την πορτα ερευνητες εχουν φωτογραφησει αποδεικτικα στοιχεια απο συνεργα υψηλης αποκρυφης μαγειας. Αυτο το φοβερο μερος που πιστευεται οτι εχει σχεση με την DVD αναφερθηκε να εχει χρησιμοποιηθει προσφατα για σκοπους υψηλων αποκρυφων Μαυρων τελετουργιων.

ΣΗΜ. ΜΕΤ.

Αν ειναι αληθεια αυτα που εχει πει ο ChristopherStory, τοτε οι πολιτες της Ευρωπης δεν εχουν ιδεα τι παιζεται πισω απο την πλατη τους.

Tί ισχύει τελικά με το ΔΝΤ και με το ελληνικό χρέος

Σχόλιο: δεν χρωστάμε σε κανέναν. οι ιουδαίοι τραπεζίτες εδώ και πάνω από 100 χρόνια τυπώνουν δολάρια χωρίς χρυσό αντίκρισμα και εξαγοράζουν όλα τα κράτη του κόσμου, εξαγοράζουν όλο το χρυσό του κόσμου, αλλά κανένας πολιτικός, κανένας πρωθυπουργός και υπουργός, κανένας πρόεδρος κόμματος δεν μιλάει.

Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.
Μαχάτμα Γκάντι

 

Tί ισχύει τελικά με το ΔΝΤ και με το ελληνικό χρέος

Δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση για έναν λαό και μία χώρα από αυτήν, στην οποία οι ηγέτες και οι κυβερνήσεις τους συστηματικώς και συνειδητώς τους εξαπατούν και τους οδηγούν στην ολοκληρωτική καταστροφή. Δυστυχώς, μία τέτοια κατάσταση αντιμετωπίζουν η χώρα μας και ο λαός μας, με ηγεσίες, οι οποίες συστηματικώς εξαπατούν τον ελληνικό λαό και τον οδηγούν ολοταχώς και με μαθηματική ακρίβεια σε ολοκαύτωμα, σε πλήρη καταστροφή.

PAPANDREOY - PAPAKONSTANTINOY

Σήμερα, 6 Μαΐου 2016, συμπληρώνονται 6 έτη από την ψήφιση στη Βουλή του πρώτου μνημονίου, επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Την είσοδό μας στην εποχή των μνημονίων και την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές της χώρας είχε ήδη προαναγγείλει ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Γιώργος Παπανδρέου, την 23η Απριλίου 2010 από το ακριτικό Καστελόριζο. Έξι έτη μετά, όχι μόνο δεν έχει υπάρξει η παραμικρή βελτίωση, αλλά η χώρα μας και ο λαός μας βρίσκονται σε χειρότερη θέση.

PAPANDREOY-2
SAMARAS-2
BENIZELOS-2

Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς από τα ψεύδη των πολιτικών ηγεσιών της χώρας στο διάστημα αυτών των έξι ετών. Κυβερνήσεις, όπως αυτές του Γ. Παπανδρέου, του δοτού Λουκά Παπαδήμου και των Σαμαρά – Βενιζέλου, εξαπάτησαν συνειδητά τον ελληνικό λαό και ο λαός τους «τιμώρησε» στις εκλογές, που μεσολάβησαν τα τελευταία έξι έτη. Ωστόσο, αυτός ο οποίος ανήγαγε την πολιτική εξαπάτηση και εν γένει το πολιτικό ψεύδος σε επιστήμη είναι ο νυν πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, από κοινού με τον κυβερνητικό εταίρο του Π. Καμμένο και με την αμέριστη συνδρομή των κομμάτων τους (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ΑΝ.ΕΛ.). Εντός χρονικού διαστήματος ενάμισι έτους έχουν κατορθώσει να διατυπώσουν τόσους και τέτοιας φύσεως ψευδείς ισχυρισμούς και μάλιστα σε τόσο κρίσιμη χρονικά συγκυρία, ώστε κερδίζουν επάξια και δικαιωματικά την πρώτη θέση στην κλίμακα του πολιτικού ψεύδους και της πολιτικής εξαπάτησης. Ούτως ή άλλως, δεν υπήρξε ιστορικά στην Ελλάδα άλλη κυβέρνηση πλην αυτής των ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., η οποία να παραβίασε τόσο απροκάλυπτα αποτέλεσμα δημοψηφίσματος, το οποίο μάλιστα είναι νομικά δεσμευτικό (δείτε εδώ). Γι’αυτήν, εξάλλου, την κυβέρνηση είχα προβλέψει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015, ότι θα διαχειριστεί την τελική φάση του ελληνικού δράματος και θα οδηγήσει τη χώρα στην απόλυτη καταστροφή (βλέπε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις της 13ης και 27ης Σεπτεμβρίου 2015 στον ραδιοφωνικό σταθμό ART FM και στην εκπομπή του δημοσιογράφου Κώστα Ουίλς). Αυτή η πρόβλεψη, η οποία, δυστυχώς, επιβεβαιώνεται, στηρίχθηκε και στηρίζεται, όχι σε κάποιες μαντικές ικανότητές μου, αλλά σε ορθολογική ανάλυση των όσων γνωρίζω σε σχέση α) με τον τρόπο, που πολιτεύονται οι τωρινοί κυβερνώντες, β) με την τραγική κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται η δημόσια διοίκηση (εν γένει το ελληνικό κράτος) και γ) με όσα προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο και στις συμφωνίες μεταξύ του νυν πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα και των ευρωπαίων «εταίρων».

TSIPRAS - KAMMENOS - 1

Εδώ και μήνες, με σχετική αρθρογραφία μου, το περιεχόμενο της οποίας τεκμηριώνω με επίσημα έγγραφα, στα οποία και παραπέμπω, προσπαθώ να συμβάλλω στην ενημέρωση των συμπολιτών μου και να αποκαλύψω τα ψεύδη των κυβερνώντων, αλλά και της μνημονιακής «αντιπολίτευσης». Όλα αυτά μέσα σε ένα χάος επίσημης και συστηματικής παραπληροφόρησης – παραπλάνησης. Όσοι έχετε αναγνώσει τα άρθρα μου για την περιουσία του δημοσίου, για την παραβίαση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, για το ασφαλιστικό ζήτημα, για το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα (δείτε καιεδώ),κλπ, εκτιμώ, ότι θα έχετε αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας και θα έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια κατανόησης του πρόσφατου παρελθόντος και του παρόντος, αλλά και πρόβλεψης των όσων πρόκειται να συμβούν. Σ’αυτά τα πλαίσια θα έχετε τα δυνατότητα να λαμβάνετε τις ορθές αποφάσεις και να οργανώνετε καλύτερα τον ατομικό και τον συλλογικό αγώνα σας. Προσωπικά, θα συνεχίσω την προσπάθεια ενημέρωσής σας, αλλά και αποκάλυψης των κυβερνητικών ψευδολογιών, όπως εξάλλου και αυτών της μνημονιακής «αντιπολίτευσης», η οποία είναι συνυπεύθυνη για τη σημερινή κατάσταση.

Στο παρόν άρθρο μου θα επιχειρήσω να αποκαλύψω ένα ακόμη αισχρό επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης, με το οποίο επιχειρεί, για μία ακόμη φορά, να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό, προκειμένου να αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα την επιβολή νέου (τέταρτου) μνημονίου, αλλά και τις επερχόμενες δυσάρεστες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες προβλέπονται δραματικές και δυσμενείς ακόμη και για τα εθνικά ζητήματα (γι’αυτές τις εξελίξεις θα ακολουθήσει νέο άρθρο μου).  Η νέα επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης στηρίζεται στους ακόλουθους ψευδείς ισχυρισμούς:

 1. Ότι δεν είναι αναγκαία και επιθυμητή η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (στο εξής ΔΝΤ) στο πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρας και ότι η κυβέρνηση δεν επιδίωξε και δεν επιδιώκει τη συμμετοχή του.
 2. Ότι οι ευρωπαίοι «εταίροι» μας, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, είναι πιο λογικοί και πιο ήπιοι στις απαιτήσεις τους έναντι της χώρας μας και ότι αυτές οι απαιτήσεις τους προσεγγίζουν τις ελληνικές θέσεις – προτάσεις.
 3. Ότι η κυβέρνηση έχει τηρήσει και τηρεί τα συμφωνηθέντα, δηλαδή τη συμφωνία της 12ηςΙουλίου 2015 και το συνοδευτικό αυτής τρίτο μνημόνιο, και ότι το ΔΝΤ επιδιώκει την παραβίασή της, ζητώντας περισσότερα από όσα είχαν συμφωνηθεί και
 4. Ότι, εάν ψηφισθούν στη Βουλή, τα νέα μέτρα (ασφαλιστικό, φορολογικό, κλπ), τότε θα τεθεί το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους και θα διασωθεί η χώρα, εισερχόμενη σε τροχιά οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Όλοι οι προαναφερθέντες ισχυρισμοί της κυβέρνησης είναι παντελώς αναληθείς. Η δε αναλήθειά τους προκύπτει ευθέως από τα επίσημα κείμενα, που φέρουν τις υπογραφές των κυβερνώντων, προεξάρχοντος του ιδίου του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα και τα οποία παραθέτω με ενεργό σύνδεσμο στο τέλος του άρθρου μου. Ειδικότερα:

Όλη η αλήθεια για το ΔΝΤ και για τα περί απομείωσης του χρέους

Κομβικό σημείο για την κατανόηση όλων όσων συμβαίνουν και πρόκειται να συμβούν στη χώρα μας αποτελούν όσα συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ στις 12 Ιουλίου 2015, αλλά και όσα ψηφίσθηκαν στη Βουλή τον Αύγουστο του 2015 (τρίτο μνημόνιο). Ήταν αρχές Ιουλίου του 2015, όταν η πρώτη κυβέρνηση των ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. αποφάσισε να πετάξει την προβιά του αντιμνημονιακού – αντιστασιακού και να αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις των ηγετικών στελεχών της, παραβιάζοντας το δεσμευτικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

TSIPRAS-4

Σ’αυτά τα πλαίσια συμφώνησε στη σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015, διά του τότε και νυν πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, που δήθεν διαπραγματεύθηκε σκληρά επί 17 ώρες, να ζητήσει νέο δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (στο εξής ΕΜΣ), αποδεχόμενη μία νέα δέσμη σκληρών μέτρων, ήτοι νέο μνημόνιο (βλ. στην 1η σελίδα της συμφωνίας: «H σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης με τις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο για πιθανή μελλοντική συμφωνία σχετικά με νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό έχει βασική σημασία η ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις ελληνικές αρχές, τις δε δεσμεύσεις πολιτικής πρέπει να ακολουθήσει η επιτυχής υλοποίησή τους»).

Πλην όμως, ο ΕΜΣ ρητώς προβλέπει στον Κανονισμό του, στον οποίο και παραπέμπει η συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 (Συνθήκη ΕΜΣ, αιτιολογική σκέψη 8), ότι στα προγράμματα «διάσωσης», που αναλαμβάνει, πρέπει να συμμετέχει και το ΔΝΤ (βλ. στην πρώτη σελίδα της συμφωνίας: «Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον ΕΜΣ αναμένεται να απευθύνουν, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογο αίτημα και στο ΔΝΤ (1). Αυτό αποτελεί προϋπόθεσηπροκειμένου η Ευρωομάδα να συμφωνήσει σχετικά με νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ. Επομένως, η Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της στήριξης του ΔΝΤ (παρακολούθηση και χρηματοδότηση) από τον Μάρτιο του 2016» – (1) Συνθήκη ΕΜΣ, αιτιολογική σκέψη 8»).

Στα πλαίσια των συμφωνηθέντων την 12η Ιουλίου 2015, ο τότε και νυν υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος», απηύθυνε την 23η Ιουλίου 2015, για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης, επίσημο αίτημα στο ΔΝΤ να συμμετάσχει στο νέο δανεισμό της χώρας («… ζητήσαμε ένα νέο τριετές δάνειο από τον ΕΜΣ, το οποίο προσωρινώς ενεκρίθη και του οποίου οι όροι είναι αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση. Σ’αυτά τα πλαίσια, σύμφωνα με την απαίτηση της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. της 12ης Ιουλίου 2015, όπως εξειδικεύεται στο κοινό ανακοινωθέν της, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι επιδιώκουμε ένα νέο δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»).

Όπως, λοιπόν, προκύπτει, η ίδια η κυβέρνηση αποδέχθηκε, ήδη από τον Ιούλιο του 2015 την υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρας και η ίδια απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στο ΔΝΤ τον ίδιο μήνα. Πλην όμως, προχώρησε στη σύναψη δανειακής σύμβασης τον Αύγουστο του 2015, αφού προηγουμένως έφερε προς ψήφιση στη Βουλή τους όρους αυτής της δανειακής συμβάσεως (τρίτο μνημόνιο), χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ΔΝΤ, ήτοι το ΔΝΤ δεν ήταν αντισυμβαλλόμενος της χώρας μας στο τρίτο μνημόνιο, αλλά μόνο ο ΕΜΣ, δηλαδή οι ευρωπαίοι δανειστές της! Απέκρυψε δε από τον ελληνικό λαό, ότι χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ δεν είναι εφικτή η εκ μέρους του ΕΜΣ εκταμίευση των δόσεων της δανειακής σύμβασης (τρίτο μνημόνιο), που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2015, διότι, βάσει του Κανονισμού του, αλλά και της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου 2015, απαιτείται και η συμμετοχή του ΔΝΤ.

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος, για τον οποίο, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει λάβει χρήματα ακόμη από τη νέα δανειακή σύμβαση (δεν έχει τηρήσει και τα συμφωνηθέντα), αλλά και για τον οποίο θα υπάρξει νέο (τέταρτο) μνημόνιο, με τη συμμετοχή του ΔΝΤ, εάν αυτό αποδεχθεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρας μας. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι στη δανειακή σύμβαση του Αυγούστου (τρίτο μνημόνιο) αντισυμβαλλόμενος της χώρας μαςείναι μόνο ο ΕΜΣ, δηλαδή οι ευρωπαίοι δανειστές μας, και όχι και το ΔΝΤ. Υπέγραψε, δηλαδή, η κυβέρνηση μία δανειακή σύμβαση, χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και τη συμμετοχή του ΔΝΤ, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί στη συνέχεια και τους πρόσθετους όρους του ΔΝΤ. Κατ’αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση και ιδίως η Ελλάδα υπόκειται πλέον σε διπλό εκβιασμό, τόσο του ΔΝΤ, το οποίο δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία του Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ελλάδας και του ΕΜΣ, δηλαδή με τους ευρωπαίους δανειστές, και απαιτεί για τη συμμετοχή του πρόσθετους όρους, αλλά και των ευρωπαίων δανειστών (βλέπε Γερμανία), οι οποίοιδεν πρόκειται να εκταμιεύσουν την παραμικρή δόση, εάν δεν συμφωνήσουμε και με τους όρους του ΔΝΤ, στηριζόμενοι στο Καταστατικό του ΕΜΣ και των συμφωνηθέντων την 12η Ιουλίου 2015.

Είτε, λοιπόν, η κυβέρνηση απεδείχθη παντελώς ανίκανη να διαπραγματευθεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, εξασφαλίζοντας τα στοιχειώδη, είτε ενήργησε με δόλο, προκειμένου να «δέσει» τη χώρα στο άρμα των δανειστών και να είναι σε θέση μετά να δικαιολογήσει την όποια αδυναμία της να αντισταθεί στα καταστροφικά για τη χώρα μας και το λαό μας μέτρα, που μας επιβάλλονται και πρόκειται να μας επιβληθούν. Η ίδια, εξάλλου, «διαπραγματευτική» τακτική ακολουθήθηκε και από την πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, όπως εκ των υστέρων ομολογούναπροκάλυπτα και με περίσσιο θράσος οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της, δηλαδή ο Γ. Παπανδρέου και οΓ. Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι παραδέχθηκαν – ομολόγησαν, ότι συμφώνησαν σε μέτρα, που άπαντες γνώριζαν εκ των προτέρων, ότι θα κατέστρεφαν την οικονομία της χώρας και την κοινωνία!

MERKEL-3
SOIBLE

Θα αναρωτηθείτε, ωστόσο, για ποίο λόγο οι ευρωπαίοι και ιδίως οι Γερμανοί (Μέρκελ – Σόιμπλε) επεδίωκαν και επιδιώκουν διακαώς τη συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα «διάσωσης» της χώρας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να επιβάλλουν τη συμμετοχή του ως όρο και στη συνθήκη του ΕΜΣ. Ο λόγος είναι απλός, αλλά ανομολόγητος:

Δεν είναι δυνατή η επιβολή των «σφαγιαστικών» για την ελληνική κοινωνία και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες οικονομικών μέτρων, χωρίς την παραβίαση όλων των ιδρυτικών ευρωπαϊκών συνθηκών, που αποτελούν θεμέλιο της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ως εκ τούτου, έπρεπε να υπάρχει ένα άλλοθι, δηλαδή αυτός, που θα έπαιζε για τους ευρωπαίους «εταίρους» το ρόλο του «κακού». Αυτό το άλλοθι ήταν και είναι η συμμετοχή του ΔΝΤ, ενός μη ευρωπαϊκού οργανισμού, που δεν δεσμεύεται από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ε.Ε. και τις αρχές, που τη διέπουν. Γι’αυτόν, εξάλλου, το λόγο, όταν ζητούνται πρόσθετα και σκληρότερα οικονομικά μέτρα, οι ευρωπαίοι «εταίροι» (βλέπε Γερμανία), δείχνουν διαρκώς το «κακό» ΔΝΤ. Οι δε ελληνικές κυβερνήσεις, ιδίως η τωρινή των ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., εξυπηρετώντας απολύτως την επικοινωνιακή τακτική της Γερμανίας, αναλαμβάνουν διαρκώς να επιτίθενται στο ΔΝΤ, ενώ στην πράξη, την επιβολή σκληρότερων οικονομικών μέτρων επιδιώκει, πέραν του ΔΝΤ, πρωτίστως η ίδια  η Γερμανία των Μέρκελ – Σόϊμπλε (ιδίως το ξεπούλημα της περιουσίας του Δημοσίου).

Ωστόσο, η Γερμανία και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι «εταίροι» είχαν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό εμπόδιο σε σχέση με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα «διάσωσης» της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ, σύμφωνα με το Καταστατικό του, δύναται να δανειοδοτήσει χώρες, των οποίων το χρέος είναι βιώσιμο. Σε όσες δε χώρες ζητούν τη συνδρομή του, αλλά το χρέος τους δεν είναι βιώσιμο, το ΔΝΤ θέτει ως προϋπόθεση τη δραστική περικοπή του (κούρεμα). Στην περίπτωση, λοιπόν, της Ελλάδας το χρέος της δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο.

STROS KAN

Γι’αυτόν το λόγο, ήδη από το 2010, το ΔΝΤ, δια του τότε επικεφαλής του Στρος Καν, έθετε στην Ελλάδα και στους ευρωπαίους «εταίρους» μας, ως προϋπόθεση συμμετοχής του στο πρόγραμμα «διάσωσης», τη δραστική περικοπή μεγάλου μέρους του χρέους της χώρας μας. Πλην όμως, σε μία τέτοια εξέλιξη ήταν κάθετα αντίθετοι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, διότι οι τράπεζές τους κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της Ελλάδας. Ενώ, λοιπόν, η Ελλάδα, είχε υποβάλλει επίσημα αίτηση στο ΔΝΤ από τον Απρίλιο του 2010, έπρεπε να προηγηθεί το περίεργο, ως προς τον χρόνο που ανέκυψε, σκάνδαλο με τον Στρος Καν και η αντικατάστασή του από την Κριστίν Λαγκάρντ, προκειμένου να καμφθούν οι αντιρρήσεις του ΔΝΤ και να μετάσχει στη δανειοδότηση της Ελλάδας, παραβιάζοντας τον Κανονισμό του και αποκρύπτοντας από τα μέλη του τα στοιχεία, που απεδείκνυαν, ότι το ελληνικό χρέος δεν ήταν βιώσιμο (μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ο Στρος Καν τελικώς απηλλάγη).

LAGARD

Ωστόσο, αυτή η σοβαρή παρατυπία δεν ήταν δυνατό να αποκρύπτεται εσαεί. Η δε Κριστίν Λαγκάρντ και τα μέλη του Δ.Σ. του ΔΝΤ θα έφεραν μεγάλες ευθύνες έναντι των χωρών – μελών του ΔΝΤ. Γι’αυτόν το λόγο, καθώς και για άλλους, που σχετίζονται με τον «υπόγειο» πόλεμο μεταξύ Η.Π.Α. και Γερμανίας, ενόψει του επικείμενου τρίτου μνημονίου, που επεδίωκε η Γερμανία, και των αναμενόμενων νέων πιέσεων προς το ΔΝΤ να μετάσχει σε νέο δανεισμό της χώρας μας, διέρρευσε τεχνηέντως εντός του 2015 έκθεση του ΔΝΤ, από την οποία προέκυπτε, ότι το ελληνικό χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Κατ’αυτόν τον τρόπο το ΔΝΤ ήθελε να περιορίσει τις πιέσεις, που θα δεχόταν από τους ευρωπαίους και ιδίως από τη Γερμανία, ενόψει του νέου δανεισμού της χώρας μας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζω, ότι το ΔΝΤ, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται ή επηρεάζεται από τις Η.Π.Α., οι οποίες αντιτίθενται στην πολιτική, που έχει επιβάλλει η Γερμανία στην Ευρώπη (τόσο στα οικονομικά ζητήματα, όσο και στις σχέσεις με την Τουρκία) και επιδιώκουν να περιορίσουν τον ανεξέλεγκτο και καταστροφικό για την Ευρώπη ρόλο της.

ERDOGAN - OBAMA

Το ΔΝΤ, λοιπόν, έθεσε εκ νέου, ως απαράβατο όρο συμμετοχής του στο νέο πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρας μας, τη δραστική περικοπή μεγάλου μέρους του ελληνικού χρέους, επισημαίνοντας ξεκάθαρα, ότι οι στόχοι, που τέθηκαν στο τρίτο μνημόνιο είναι μη ρεαλιστικοί. Επρόκειτο για μία θέση του ΔΝΤ, η οποία εξυπηρετούσε απόλυτα τα ελληνικά συμφέροντα, ασχέτως των πραγματικών προθέσεων ή των κινήτρων του ΔΝΤ (η κυβέρνηση όφειλε να εκμεταλλευθεί αυτή τη θέση). Η δε Γερμανία, προκειμένου, να εξασφαλίσει τις θέσεις της, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι αποδεκτό ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους, αλλά και να φέρει σε δύσκολη θέση το ΔΝΤ και την αμερικανική πλευρά, η οποία επιθυμεί να αποτρέψει, πάσει θυσία, αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, επεδίωξε και πέτυχε την 12η Ιουλίου 2015 μία συμφωνία, της οποίας το περιεχόμενο εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Αλ. Τσίπρα και την κυβέρνησή του, αλλά και ζημιώνει απόλυτα τη χώρα μας. Ειδικότερα:

Όπως είχα αποκαλύψει την 10η Φεβρουαρίου 2016 στο άρθρο μου για το ασφαλιστικό ζήτημα («Όλη η αλήθεια για το ασφαλιστικό. Τί ψήφισαν και σας αποκρύπτουν κυβέρνηση και μνημονιακή ‘αντιπολίτευση’»), ο Αλ. Τσίπρας δεσμεύθηκε ρητώς την 12η Ιουλίου 2015 να μην επιδιώξει η Ελλάδα κούρεμα του ελληνικού χρέους (βλ. στην 6η σελίδα της συμφωνίας: «Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν απομειώσεις της ονομαστικής αξίας του χρέους»)! Δεσμεύθηκε, δηλαδή, αλλά και δέσμευσε τη χώρα, να μην επιδιώξει τη δραστική μείωση του ελληνικού χρέους, δια του κουρέματός του, το οποίο θα ήταν πράξη σωτήρια για τη χώρα και το οποίο ζητεί και το ίδιο το ΔΝΤ!

Σαν να μην έφθανε αυτή η πραγματικά απίστευτη δέσμευση του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του, προχώρησε, με την ίδια συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015, και στην αποδοχή, ότι το ελληνικό χρέος ήταν και είναι βιώσιμο και ότι η βιωσιμότητά του κινδύνευσε κυρίως από τις επιλογές του κόμματός του και της κυβερνήσεώς του στο διάστημα των δώδεκα τελευταίων μηνών (διαδικασία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας και διακυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.), εν ολίγοις με αποκλειστική ευθύνη της Ελλάδας και όχι των δανειστών της χώρας. Για όσους δυσκολεύεσθε να πιστεύσετε όσα αναφέρω, παραπέμπω αυτολεξεί στο ίδιο το κείμενο της συμφωνίας της 12ηςΙουλίου 2015, σύμφωνα με το οποίο (βλ. στην 6η σελίδα της συμφωνίας):  «Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη επιδείνωση του εσωτερικού μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μία αξιοσημείωτη δέσμη μέτρων προς υποστήριξη της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας, η οποία εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας και μείωσε το κόστος σημαντικά».

Ωστόσο, ο δήθεν σκληρά διαπραγματευόμενος πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, δεν αρκέσθηκε στα παραπάνω διαπραγματευτικά «κατορθώματά» του. Συγκεκριμένα, αυτό, που σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζει ως ύστατη υποχώρηση έναντι των απαιτήσεων του «κακού» ΔΝΤ, δηλαδή τον μηχανισμο αυτόματης δημοσιονομικής προσαρμογής («κόφτη»), προκειμένου υποτίθεται να αποφύγει την εκ των προτέρων πρόβλεψη συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων, ύψους 3,4 δις ευρώ, τον είχε αποδεχθεί, συμφωνήσει και στη συνέχεια θεσπίσει με τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015. Οι δανειστές απλώς ζητούν την εφαρμογή του, διότι ήδη οι αρχικοί οικονομικοί υπολογισμοί του τρίτου μνημονίου «έχουν πέσει έξω». Για του λόγου το αληθές παραπέμπω σε όσα ρητώς προβλέπονται στις σελίδες 1-2 της συμφωνίας:

«Στα μέτρα αυτά, τα οποία θα ληφθούν με πλήρη εκ των προτέρων συμφωνία με τους θεσμούς, θα περιλαμβάνονται:

«έως 15 Ιουλίου

«• ο εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης για αύξηση των εσόδων·

«• άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος συνολικού προγράμματος μεταρρύθμισης των συντάξεων·

«• η διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ·

«• η πλήρης εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κυρίως με την έναρξη λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου πριν από την οριστικοποίηση του Μνημονίου Συνεννόησης και με την εισαγωγή ημιαυτόματων περικοπών δαπανών σε περίπτωση παρεκκλίσεων από φιλόδοξους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος αφού ζητηθεί η γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης από τους θεσμούς».

TSIPRAS-14

Αλήθεια, τα γνωρίζατε όλα αυτά; Σας είχαν ενημερώσει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα μνημονιακά κόμματα της «αντιπολίτευσης», αλλά και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, για όλα όσα συμφωνήθηκαν και ποίες είναι οι συνέπειές τους για τη χώρα μας και το λαό μας;

Ως προς δε τον έτερο ψευδή ισχυρισμό της κυβέρνησης, ότι δηλαδή, εάν περάσουν τα νέα δύσκολα μέτρα από τη Βουλή και κλείσει η περίφημη αξιολόγηση, θα αποδεχθούν οι δανειστές μας την απομείωση του χρέους και ότι θα καταστεί δυνατή η έξοδος από τις πολιτικές των μνημονίων (χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα για «ανάσταση της χώρας» μας με το ορθόδοξο Πάσχα, και του υπουργού Άμυνας, Π. Καμμένου, ότι μετά το Πάσχα και το κλείσιμο της αξιολόγησης βγαίνουμε από τα μνημόνια, όπως συνέβη με την Κύπρο), η συμφωνία της 12ηςΙουλίου 2015, την οποία αξίζει να αναγνώσετε στο σύνολό της, είναι άκρως αποκαλυπτική καιδιαψεύδει πλήρως τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι εταίροι μας έναντι της παραχώρησης της ελληνικής κυβέρνησης να μην επιδιώξει κούρεμα του χρέους, να αποδεχθεί τη βιωσιμότητά του και τις δικές της ευθύνες για τον εκτροχιασμό – επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, έλαβε μία απλή δήλωση, όχι δέσμευση, για πιθανή μελλοντική συζήτησημόνο ως προς το ζήτημα της παράτασης των περιόδων αποπληρωμής του χρέους και μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν ληφθεί και εφαρμοσθεί όλα τα μέτρα του τρίτου μνημονίου! Επαναλαμβάνω, α) ότι δεν πρόκειται για δέσμευση και β) ότι αφορά μόνο το ζήτημα της επιμήκυνσης της αποπληρωμής τους χρέους και μόνο αφού τηρηθούν εκ μέρους της Ελλάδας όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις της! Για όσους δε τυχόν εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για όσα αναφέρω, παραπέμπω εκ νέου στην πηγή, δηλαδή στη συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 (βλ. στην 6η σελίδα της συμφωνίας): «Με αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο του πιθανού μελλοντικού προγράμματος του ΕΜΣ, καθώς και σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του 2012, η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα εξαρτώνται από την πλήρη υλοποίηση των μέτρων τα οποία πρόκειται να συμφωνηθούν σε πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση επανεξέτασης».

BOYLH-2

Με ψεύδη, λοιπόν, η κυβέρνηση επιχειρεί να κάμψει τις αντιδράσεις για τα νέα και πλέον δυσβάσταχτα μέτρα, που επιθυμεί να περάσει από τη Βουλή, υποσχόμενη ένα πλαστό παράδεισο δήθεν μείωσης του χρέους της χώρας, η οποία όμως ρητώς έχει αποκλεισθεί με τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015. Η δε όποια τυχόν απλή χρονική επιμήκυνση ως προς την αποπληρωμή του χρέους, το μεν δεν είναι δεσμευτική για τους δανειστές, το δε προϋποθέτει προηγούμενη πλήρη συμμόρφωση της χώρας μας με όλους τους όρους του τρίτου μνημονίου. Παράλληλα, είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα συνοδευτεί με νέα μέτρα, ως αντάλλαγμα προς τους δανειστές της χώρας γι’αυτήν την απλή χρονική επιμήκυνση. Σε κάθε περίπτωση, πέραν του ψεύδους και της απόκρυψης, είναι σχιζοφρενική η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, όταν, ενώ υπόσχεται απομείωση του χρέους, μετά την ψήφιση των νέων σκληρών μέτρων, την ίδια στιγμή επιτίθεται στο ΔΝΤ, που ζητεί δραστικό κούρεμα του χρέους!

Αφού, λοιπόν, ο Σόιμπλε και η Μέρκελ εξασφάλισαν τη δέσμευση, όχι μόνο των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και της ιδίας της ενδιαφερομένης Ελλάδας, ότι δεν πρόκειται να γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέους, έπρεπε να καμφθεί εκ νέου η αντίσταση του ΔΝΤ και να δεχθεί να μετάσχει και στο νέο πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρας μας. Στα πλαίσια αυτά έπρεπε να ασκηθεί εκ νέου επικοινωνιακή πίεση στο ΔΝΤ.

TSIPRAS - SOIBLE

Όπως, λοιπόν, προκύπτει, ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του, όχι μόνο για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, αλλά και προς εξυπηρέτηση των Γερμανών, στους οποίους έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά και οι οποίοι είναι σε αφανή κόντρα με το ΔΝΤ και τον αμερικανικό παράγοντα, ανέλαβε εργολαβικά να επιτίθεται διαρκώς στο ΔΝΤ, αντί να εκθέτει επικοινωνιακά τη Γερμανία, την χώρα, που ευθύνεται για τα δεινά του λαού μας αυτά τα έξι χρόνια, καθώς και για την εμπλοκή του ΔΝΤ (το ίδιο έπραξε και στην περίπτωση του προσφυγικού – μεταναστευτικού προβλήματος, ενώ πρώτη η Γερμανία είχε κλείσει τα σύνορά της).  Σ’αυτά τα πλαίσια άρχισε να ισχυρίζεται, ότι δήθεν το ΔΝΤ παραβιάζει τα συμφωνηθέντα του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2015, ότι ζητεί επιπλέον οικονομικά μέτρα και ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τηρήσει κατά γράμμα τα συμφωνηθέντα. Έφθασε δε μέχρι του σημείου να αξιοποιήσει δημοσίως προϊόν υποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στελεχών του ΔΝΤ, τα οποία ευρίσκοντο στην Αθήνα.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σοβαρό επικοινωνιακό χτύπημα στο ΔΝΤ, αλλά όχι προς όφελος της Ελλάδας. Το όφελος ήταν αποκλειστικά για τη Γερμανία, όπως ακριβώς είχε λειτουργήσει και το αποκαλυφθέν «σκάνδαλο» του Στρος Καν τον Μάϊο του 2010. Τότε είχε καμφθεί η αντίσταση του ΔΝΤ και συμμετείχε τελικά στο πρόγραμμα «διάσωσης» της χώρα μας. Ένα «σκάνδαλο» με αντίστοιχη απήχηση έπρεπε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για να καμφθούν εκ νέου οι αντιδράσεις του ΔΝΤ. Ίσως αυτό το ρόλο να έπαιξαν οι υποκλοπές των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των στελεχών του ΔΝΤ. Είναι γεγονός, ότι το ΔΝΤ έχει θορυβηθεί και προβληματισθεί με τη σφοδρότητα των επικοινωνιακών επιθέσεων της κυβέρνησης Τσίπρα και με την αποκάλυψη του περιεχομένου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των στελεχών του. Διεθνώς εμφανίζεται, ως ο κακός οργανισμός, ενώ η Γερμανία εμφανίζεται ως η σώφρων ευρωπαϊκή δύναμη, που δήθεν στέκεται αλληλέγγυα στην Ελλάδα. Αυτή η επικοινωνιακή πίεση αποσκοπεί στον εκ νέου εξαναγκασμό του ΔΝΤ να μετάσχει στο νέο πρόγραμμα «διάσωσης» της Ελλάδας, χωρίς κούρεμα του ελληνικού χρέους, προς όφελος πάντα των γερμανικών συμφερόντων. Σ’αυτό το παιχνίδι του blame game δεν επιθυμούν το ΔΝΤ και ο αμερικανικός παράγοντας να βγουν χαμένοι, αλλά και δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν εκ νέου, διότι πλέον διακυβεύονται πολλά, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων γεωπολιτικής σταθερότητας και ευρύτερων γεωπολιτικών συμφερόντων. Γι’αυτόν, εξάλλου, το λόγο, το ζήτημα της συμμετοχής του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα δεν έχει κλείσει ακόμηκαι είναι αμφίβολο, εάν θα κλείσει, πυροδοτώντας σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας σε σύντομο χρονικό διάστημα (αυτές θα έχουν ευρύτερο αντίκτυπο και στη συνοχή της Ευρώπης, σε συνδυασμό και με το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα). Το πλέον βέβαιο, όμως, είναι, ότι τη στάση του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του θα την πληρώσει βαρύτατα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός και αυτό ήδη συμβαίνει.

Αξίζει, όμως, να δούμε, εάν ισχύουν οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης, ότι το ΔΝΤ δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, ότι ζητεί επιπλέον μέτρα και ότι η κυβέρνηση έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ήτοι τους όρους του τρίτου μνημονίου:

Η αλήθεια για τα μέτρα και τα περί τήρησης των συμφωνηθέντων

Όπως έχω ήδη αναφέρει, το ΔΝΤ δεν μετέχει, ως συμβαλλόμενος στο τρίτο μνημόνιο και δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενό του. Ως εκ τούτου, αποτελεί απόλυτο ψεύδος και μεγάλη παραδοξότητα να κατηγορείται για παραβίαση των συμφωνηθέντων κάποιος, που δεν μετείχε στη συμφωνία, που φέρεται, ότι έχει παραβιάσει.

Παράλληλα, το ΔΝΤ έχει διαμηνύσει, α) ότι το τρίτο μνημόνιο δεν θα είναι αποτελεσματικό, διότι περιλαμβάνει μη επιτεύξιμους – μη ρεαλιστικούς στόχους, και β) ότι απαιτείται δραστικό κούρεμα του ελληνικού χρέους, άλλως θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα δυσβάσταχτα μέτρα, που δεν είναι βέβαιο, ότι θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μόνο με αυτήν την προϋπόθεση θα συμμετείχε στο νέο πρόγραμμα. Πλην όμως, χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ δεν είναι εφικτή η δανειοδότηση της χώρας μας από τους ευρωπαίους «εταίρους» μας, διά του ΕΜΣ. Τους όρους του ΔΝΤ είναι η Γερμανία, που δεν επιθυμεί να ικανοποιηθούν. Η Γερμανία επιδιώκει διακαώς τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα «διάσωσης» της Ελλάδας, αλλά με τους δικούς της όρους, που εξυπηρετούν απολύτως τα συμφέροντά της, όχι όμως και της Ελλάδας, την οποία απομυζεί.

Αντί, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση να ταυτιστεί με τις θέσεις του ΔΝΤ, όχι διότι το ΔΝΤ είναι ένας οργανισμός αγγέλων, αλλά διότι στη δεδομένη χρονική στιγμή οι θέσεις του εξυπηρετούν, έστω και ως ένα βαθμό, την Ελλάδα, ωστόσο ταυτίζεται με τη γερμανική πλευρά και τα γερμανικά συμφέροντα, αποδεχόμενη στη συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 καταστροφικούς όρους για τη χώρα μας και το λαό μας.

Σ κάθε περίπτωση, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης συμφωνηθέντων την 12η Ιουλίου 2015 και τον Αύγουστο του 2015 (τρίτο μνημόνιο) από το ΔΝΤ και εν γένει από τους δανειστές της χώρας, αλλά από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία αποδέχθηκε συμβατικούς όρους, που ήταν αδύνατο να τηρήσει. Ενδεικτικώς, θα αναφέρω μέρος των όσων αναλυτικώς είχα παραθέσει – αποκαλύψει στο από 10-2-2015 άρθρο μου για το ασφαλιστικό ζήτημα:

Με το τρίτο μνημόνιο, ήτοι με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-8-2015), η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων (μνημονιακών) αποδέχθηκαν και δέσμευσαν τη χώρα για λήψη μέτρων στον ασφαλιστικό και φορολογικό τομέα, καθώς και για την πώληση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, μέχρι το τέλος του 2015. Πρόκειται για άκρως εμπροσθοβαρή μέτρα, τα οποία ήταν αδύνατο να ληφθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το πλέον απαράδεκτο, που έπραξε αυτή η καταστροφική για τη χώρα κυβέρνηση, αλλά με τη συναίνεση πλέον και των υπολοίπων μνημονιακών κομμάτων, που υπερψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, είναι η δέσμευση για επίτευξη υψηλότατων οικονομικών στόχων, μη επιτεύξιμων και μη ρεαλιστικών, που όμως συνεπάγονται τη διάλυση της εθνικής οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα:

Η κυβέρνηση, αλλά και η μνημονιακή «αντιπολίτευση», συμφώνησαν και ψήφισαν την επίτευξη µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, που συνεπάγεται δυσβάστακτα πρόσθετα μέτρα πολλών δις ευρώ, συνδέοντας μάλιστα ευθέως την επίτευξη αυτού του στόχου με μέτρα για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας (βλ. σελ. 1014 του ΦΕΚ: «Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας (ενότητα 2): Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, µέσω ενός συνδυασµού εµπροσθοβαρών παραµετρικών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένων του συστήµατος ΦΠΑ και του συνταξιοδοτικού συστήµατός της ….». Επίσης δεσμεύτηκαν και στους ακόλουθους στόχους (βλ. σελ. 1020 του ΦΕΚ:): «Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν πλήρως τις υφιστάµενες µεταρρυθµίσεις και επίσης θα προβούν µε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µε στόχο την επίτευξη εξοικονόµησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016».

Όλα τα παραπάνω μέτρα έπρεπε να είχαν ήδη ληφθεί μέχρι τα τέλη του 2015 (το μνημόνιο αναφέρεται σε εμπροσθοβαρή μέτρα και θέτει ακριβή χρονοδιαγράμματα). Το γεγονός, ότι αυτά τα μέτρα δεν ελήφθησαν μέχρι τα τέλη του 2015 (πώς άλλωστε να ληφθούν τέτοια σφαγιαστικά μέτρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;), νομιμοποίησε τους δανειστές της χώρας, οι οποίοι στηρίζονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί με το μνημόνιο, να ζητούν τη λήψη σκληρότερων μέτρων και να εμφανίζεται η ελληνική πλευρά ως αναξιόπιστη και ως παραβιάζουσα τα συμφωνηθέντα! Σύμφωνα, επίσης, με τις προβλέψεις του τρίτου μνημονίου, οι δανειστές θα προβαίνουν, ανά τρίμηνο, σε έλεγχο της τήρησης των συμφωνηθέντων με το μνημόνιο (η περίφημη «αξιολόγηση») και εάν αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί και οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, τότε προβλέπεται η επιβολή σκληρότερων μέτρων (βλέπε και περί «κόφτη» στη συμφωνία της 12η Ιουλίου 2015). Αυτή ακριβώς τη φάση διάγουμε, όπου η κυβέρνηση όφειλε, βάσει του μνημονίου, να είχε ήδη λάβει τα ίδια και χειρότερα μέτρα μέχρι τα τέλη του 2015. Δεδομένου, ότι δεν το έχει πράξει, έδωσε το δικαίωμα στους δανειστές να μην κλείσουν την «αξιολόγηση» και να ζητούν πρόσθετα και σκληρότερα μέτρα. Σ’αυτό ακριβώς το σπιράλ θανάτου μας έβαλε η κυβέρνηση, αλλά και η μνημονιακή «αντιπολίτευση», με την εκ μέρους τους υπερψήφιση του τρίτου μνημονίου. Τα δε κόμματα της μνημονιακής «αντιπολίτευσης» είχαν και το προπατορικό αμάρτημα των δύο προηγούμενων μνημονίων. Το τρίτο, ωστόσο, μνημόνιο έδωσε τη χαριστική βολή στη χώρα και στο λαό. Σε επίρρωση των προαναφερθέντων, παραθέτω το σχετικό απόσπασμα του τρίτου μνημονίου (βλ. σελ. 1014 του ΦΕΚ):

«… Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο παρόν Μνηµόνιο εξειδικεύονται λεπτοµερώς οι όροι που συνδέονται µε τη διευκόλυνση χρηµατοδοτικής συνδροµής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριµηνιαία βάση, λαµβανοµένης υπόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις κατά το προηγούµενο τρίµηνο. Σε κάθε επανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως, µε λεπτοµέρειες και χρονοδιαγράµµατα, τα συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής και τα λοιπά µέσα για την επίτευξη αυτών των ευρύτερων στόχων που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο. …».

Σ’ό,τι αφορά στα περί διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και δυνατότητας τροποποιήσεων, κόκκινων γραμμών, κλπ, που επικαλούνται, τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα κόμματα της μνημονιακής αντιπολίτευσης, παραπέμπω στο ακόλουθο απόσπασμα του τρίτου μνημονίου, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να εισάγει στη βουλή το παραμικρό νομοσχέδιο, εάν αυτό δεν έχει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των δανειστών («Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισµός του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων από τις ελληνικές αρχές. Εποµένως, η κυβέρνηση είναι έτοιµη να λάβει οποιαδήποτε µέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, καθώς οι περιστάσεις µεταβάλλονται. Η κυβέρνηση δεσµεύεται να διαβουλεύεται και να συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καιτο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνηµονίου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νοµική έγκρισή τους»). Είναι δε προφανές, ότι οι δανειστές δεν προτίθενται να εγκρίνουν οτιδήποτε θα εκφεύγει των συμφωνημένων στόχων, όπως αυτοί περιγράφονται στο τρίτο μνημόνιο.

BOYLH-1

Όπως, λοιπόν, προκύπτει, οι βουλευτές των δύο κυβερνητικών κομμάτων, αλλά και των υπολοίπων μνημονιακών κομμάτων της «αντιπολίτευσης», που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, έδωσαν «γη και ύδωρ» στους δανειστές, δηλαδή τους παρέδωσαν τη χώρα και μετέτρεψαν την κυβέρνηση σε κατοχική και το κοινοβούλιο σε κατοχικό, ήτοι σε απλά εκτελεστικά όργανα των προθέσεων των δανειστών της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση και, διά αυτής, η Ελλάδα, είναι απολύτως εκτεθειμένες και δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται, ότι έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Γι’αυτόν, εξάλλου, το λόγο επιδιώκει την ψήφιση του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου εντός του Σαββατοκύριακου και πριν το Eurogroup της Δευτέρας (9-5-2016), ώστε να κρατήσει στοιχειώδη προσχήματα συνέπειας. Όλα αυτά, όμως, σε βάρος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Συνιστά δε μεγάλη πρόκληση και θράσος για μία δήθεν αριστερή κυβέρνηση, που αποδείχθηκε η πλέον ακραία, στυγνή και με περίσσια πολιτικού αμοραλισμού κυβέρνηση, να εισάγει για ψήφιση στη Βουλή τα πλέον ακραία μνημονιακά μέτρα με τη συμπλήρωση έξι ετών (επέτειο) από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου!

Οι εξελίξεις προμηνύονται ραγδαίες και τραγικές για τη χώρα μας και το λαό μας. Απαιτείται αγωνιστική συσπείρωση του λαού μας και ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, αποκατάστασης της ανθρώπινης και εθνικής αξιοπρέπειάς μας, καθώς και της συνταγματικής νομιμότητας.

Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα ενημερωτικά άρθρα μου, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την περιουσία του Δημοσίου, αλλά και τους τρόπους αντίδρασης του λαού μας στην επικείμενη λαίλαπα.

1) MNHMONIO – 4336 (Το μνημόνιο περιέχεται στο δεύτερο μέρος του Ν. 4336/2015, που αρχίζει από τις τελευταίες παραγράφους της σελίδας 985 του σχετικού ΦΕΚ)

2) 20150712-eurosummit-statement-greece_EL -12-07-2015

3) GREECE-LETTER-IMF01-24JULY2015 – TSAKALOTOS

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΛΟΥΡΑΣ

 

Πηγή…

Περισσότερα: schizas.com